Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-3-2021 đến 4-4-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-3-2021 đến 4-4-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 29-3-2021 đến 4-4-2021

Từ 29-3-2021 đến 4-4-2021: tuần thánh

Ngày 29-3-2021: Thứ Hai tuần thánh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

Ngày 30-3-2021: Thứ Ba tuần thánh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

Ngày 31-3-2021: Thứ Tư tuần thánh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

 

Ngày 1-4-2021: Thứ Năm tuần thánh

1. Thánh lễ làm phép Dầu lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ Tiệc ly lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

* Sau lễ có Chầu Thánh Thể

3. Thức với Chúa một giờ lúc 21:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

Ngày 2-4-2021: Thứ Sáu tuần thánh

1. Chặng đàng thánh giá lúc 16:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

3. Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

Ngày 3-4-2021: Thứ Bảy tuần thánh

1. Canh thức Vượt qua lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Lễ Vọng Phục sinh lúc 20:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước


Ngày 4-4-2021: Chúa nhật Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 8:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. English Mass at 9:30 PM at Notre Dame Cathedral of Saigon

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top