Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 28-5-2022 đến 3-6-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 28-5-2022 đến 3-6-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 28-5-2022 đến 3-6-2022

📌 Ngày 28-5-2022: Chúa nhật 7 Phục sinh

1. Thánh lễ bế giảng năm học 2021-2022 lúc 8:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 29-5-2022: Chúa nhật 7 Phục sinh

1. Thánh lễ Rước lễ lần đầu lúc 8:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lúc 10:00 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

3. Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

4. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 30-5-2022: Thứ Hai tuần 7 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 31-5-2022: Thứ Ba tuần 7 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 1-6-2022: Thứ Tư tuần 7 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 2-6-2022: Thứ Năm tuần 7 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 3-6-2022: Thứ Sáu tuần 7 Phục sinh

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top