Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-9-2020 đến 02-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-9-2020 đến 02-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-9-2020 đến 02-10-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 26-9-2020 đến 02-10-2020

Thứ Bảy ngày 26-9-2020: Chúa nhật 26 mùa Thường niên năm A

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 27-9-2020: Chúa nhật 26 mùa Thường niên năm A

1. Thánh lễ tiếng Anh: Ngày Quốc tế Di dân - World Day of Migrants and Refugees lúc 9:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Ngày Quốc tế Di dân: Buổi Gặp gỡ và Chia sẻ lúc 15:00 tại nhà thờ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì (Bình Tân)

3. Ngày Quốc tế Di dân: Thánh lễ lúc 17:00 tại nhà thờ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì (Bình Tân)

4. Thánh lễ Chúa nhật 26 mùa Thường niên năm A lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 28-9-2020: thứ Hai tuần 26 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 29-9-2020: Các Tổng lãnh Thiên thần (lễ kính)

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 30-9-2020: thứ Tư tuần 26 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Ngày 01-10-2020: Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 17:00 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 02-10-2020: thứ Sáu tuần 26 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top