Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-7-2021 đến 31-7-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-7-2021 đến 31-7-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-7-2021 đến 31-7-2021

Từ 26-7-2021 đến 31-7-2021: tuần 17 Thường niên

📌 Ngày 26-7-2021: Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 27-7-2021: Thứ Ba tuần 17 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 28-7-2021: Thứ Tư tuần 14 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 29-7-2021: Thánh nữ Martha (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 30-7-2021: Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 31-7-2021: Thánh Ignatiô Lôyôla (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top