Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-3-2022 đến 1-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-3-2022 đến 1-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-3-2022 đến 1-4-2022

📌 Ngày 26-3-2022: Chúa nhật 4 mùa Chay năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 27-3-2022: Chúa nhật 4 mùa Chay năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 28-3-2022: Thứ Hai tuần 4 mùa Chay

1. Thánh lễ truyền chức Phó tế lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 29-3-2022: Thứ Ba tuần 4 mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 30-3-2022: Thứ Tư tuần 4 mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 31-3-2022: Thứ Năm tuần 4 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 1-4-2022: Thứ Sáu tuần 4 mùa Chay

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top