Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-2-2022 đến 4-3-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-2-2022 đến 4-3-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 26-2-2022 đến 4-3-2022

📌 Ngày 26-2-2022: Chúa nhật 8 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 27-2-2022: Chúa nhật 8 mùa Thường niên năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 28-2-2022: Thứ Hai tuần 8 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 1-3-2022: Thứ Ba tuần 8 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 2-3-2022: Thứ Tư Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự

2. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 3-3-2022: Thứ Năm sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 4-3-2022: Thứ Sáu sau Lễ Tro

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top