Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 22-3-2021 đến 28-3-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 22-3-2021 đến 28-3-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 22-3-2021 đến 28-3-2021

Từ 22-3-2021 đến 28-3-2021: tuần 5 mùa Chay

Thứ Hai ngày 22-3-2021: Thứ Hai tuần 5 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Tĩnh tâm Mùa Chay lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Ba ngày 23-3-2021: Thứ Ba tuần 5 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Tĩnh tâm Mùa Chay lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

3. Tĩnh nguyện Mùa Chay lúc 18:00 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Thứ Tư ngày 24-3-2021: Thứ Tư tuần 5 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Tĩnh tâm Mùa Chay lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Thứ Năm ngày 25-3-2021: Lễ Truyền Tin (lễ trọng)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thứ Sáu ngày 26-3-2021: Thứ Sáu tuần 5 mùa Chay

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Thứ Bảy ngày 27-3-2021: Chúa nhật Lễ Lá

1. Ngày Giới trẻ Mùa Chay 2021 lúc 15:00 tại Giáo xứ Tân Phước

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Chúa nhật ngày 28-3-2021: Chúa nhật Lễ Lá

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top