Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 2-4-2022 đến 8-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 2-4-2022 đến 8-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 2-4-2022 đến 8-4-2022

📌 Ngày 2-4-2022: Chúa nhật 5 mùa Chay năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 3-4-2022: Chúa nhật 5 mùa Chay năm C

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 4-4-2022: Thứ Hai tuần 5 mùa Chay

1. Tĩnh tâm mùa Chay lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 5-4-2022: Thứ Ba tuần 5 mùa Chay

1. Tĩnh tâm mùa Chay lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 6-4-2022: Thứ Tư tuần 5 mùa Chay

1. Tĩnh tâm mùa Chay lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 7-4-2022: Thứ Năm tuần 5 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 8-4-2022: Thứ Sáu tuần 5 mùa Chay

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top