Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-9-2020 đến 25-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-9-2020 đến 25-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-9-2020 đến 25-9-2020

Chương trình trực tuyến từ
19-9-2020 đến 25-9-2020

Thứ Bảy ngày 19-9-2020: Chúa nhật 25 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

  1. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 20-9-2020: Chúa nhật 25 mùa Thường niên năm A

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 21-9-2020: Thánh Matthêu, Tông đồ Thánh sử (lễ kính)

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 22-9-2020: thứ Ba tuần 25 mùa Thường niên

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 23-9-2020: thứ Tư tuần 25 mùa Thường niên

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 24-9-2020: thứ Năm tuần 25 mùa Thường niên

1. Thánh lễ 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 25-9-2020: thứ Sáu tuần 25 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top