Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-4-2021 đến 25-4-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-4-2021 đến 25-4-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-4-2021 đến 25-4-2021

Từ 19-4-2021 đến 25-4-2021

📌 Ngày 19-4-2021: Thứ Hai tuần 3 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Ca nguyện kính thánh Giuse lúc 18:30 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

📌 Ngày 20-4-2021: Thứ Ba tuần 3 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 21-4-2021: Thứ Tư tuần 3 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 22-4-2021: Thứ Năm tuần 3 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 23-4-2021: Thứ Sáu tuần 3 Phục sinh

1. Lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 24-4-2021: Chúa nhật 4 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 25-4-2021: Chúa nhật 4 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top