Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-3-2022 đến 25-3-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-3-2022 đến 25-3-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-3-2022 đến 25-3-2022

📌 Ngày 19-3-2022:

1. Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh lúc 7:00 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

2. Thánh lễ Chúa nhật 3 mùa Chay năm C lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 20-3-2022: Chúa nhật 3 mùa Chay năm C

1. Tĩnh tâm mùa Chay giới Doanh nhân Công giáo lúc 9:00 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

2. Thánh lễ lúc 10:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 21-3-2022: Thứ Hai tuần 3 mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-3-2022: Thứ Ba tuần 3 mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 23-3-2022: Thứ Tư tuần 3 mùa Chay

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 24-3-2022: Thứ Năm tuần 3 mùa Chay

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 25-3-2022: Lễ Truyền Tin (lễ trọng)

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top