Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-2-2022 đến 26-2-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-2-2022 đến 26-2-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 19-2-2022 đến 26-2-2022

📌 Ngày 19-2-2022:

1. Thánh lễ trao dây Pallium lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ Chúa nhật 7 mùa Thường niên năm C lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi)

📌 Ngày 20-2-2022: Chúa nhật 7 mùa Thường niên năm C

1. ĐTGM Marek Zalewski gặp gỡ 719 thiện nguyện viên phục vụ bệnh nhân Covid-19 ngày 20-2-2022

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 21-2-2022: Thứ Hai tuần 7 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-2-2022: Thứ Ba tuần 7 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 23-2-2022: Thứ Tư tuần 7 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 24-2-2022: Thứ Năm tuần 7 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 25-2-2022: Thứ Sáu tuần 7 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top