Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 18-4-2022 đến 22-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 18-4-2022 đến 22-4-2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 18-4-2022 đến 22-4-2022

📌 Ngày 18-4-2022: Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 19-4-2022: Thứ Ba tuần Bát nhật Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 20-4-2022: Thứ Tư tuần Bát nhật Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 21-4-2022: Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 22-4-2022: Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top