Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 17-5-2021 đến 23-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 17-5-2021 đến 23-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 17-5-2021 đến 23-5-2021

Từ 17-5-2021 đến 23-5-2021

📌 Ngày 17-5-2021: Thứ Hai tuần 7 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 18-5-2021: Thứ Ba tuần 7 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 19-5-2021: Thứ Tư tuần 7 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 20-5-2021: Thứ Năm tuần 7 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 21-5-2021: Thứ Sáu tuần 7 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 22-5-2021: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 23-5-2021: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

1. Thánh lễ lúc 7:30 dành cho thiếu nhi tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
English Mass (live-streamed): Pentecost Sunday at 9:30 am on May 23th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

3. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE le 23 mai 2021 à 10h30, sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon

4. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top