Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-9-2020 đến 18-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-9-2020 đến 18-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 12-9-2020 đến 18-9-2020

Chương trình trực tuyến từ
12-9-2020 đến 18-9-2020

Thứ Bảy ngày 12-9-2020: Chúa nhật 24 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

 

 

  1. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 13-9-2020: Chúa nhật 24 mùa Thường niên năm A

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 14-9-2020: Suy tôn Thánh giá

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 15-9-2020: Lễ Đức Mẹ sầu bi

Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 16-9-2020: thứ Tư tuần 24 mùa Thường niên

1. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. 19:30 - Cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé

Ngày 17-9-2020: thứ Năm tuần 24 mùa Thường niên

1. Thánh lễ 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 18-9-2020: thứ Sáu tuần 24 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

 

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:

trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:

trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top