Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 10-5-2021 đến 16-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 10-5-2021 đến 16-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 10-5-2021 đến 16-5-2021

Từ 10-5-2021 đến 16-5-2021

📌 Ngày 10-5-2021: Thứ Hai tuần 6 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 11-5-2021: Thứ Ba tuần 6 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 12-5-2021: Thứ Tư tuần 6 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 13-5-2021: Thứ Năm tuần 6 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 14-5-2021: Thứ Sáu tuần 6 Phục sinh

1. Lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 15-5-2021: Chúa nhật 7 Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 16-5-2021: Chúa nhật 7 Phục sinh

Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top