Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 05-9-2020 đến 12-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 05-9-2020 đến 12-9-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 05-9-2020 đến 12-9-2020

Chương trình trực tuyến từ
05-9-2020 đến 12-9-2020

Thứ Bảy ngày 05-9-2020: Chúa nhật 23 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (17g: lần chuỗi Mân Côi)

  1. Thánh lễ tối 19g tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 06-9-2020: Chúa nhật 23 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ sáng 7g tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ tiếng Quảng Đông 7g sáng tại nhà thờ Phanxicô Xaviê

  1. Thánh lễ thiếu nhi 7g30 sáng tại nhà thờ Tân Phước

  1. Thánh lễ tiếng Anh 9g30 sáng tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ tiếng Pháp 10g30 sáng tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

                           

  1. Thánh lễ 17g30 chiều tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 07-9-2020: thứ Hai tuần 23 mùa Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 08-9-2020: Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 09-9-2020: thứ Tư tuần 23 mùa Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước


Tối 19g30: Cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé

Ngày 10-9-2020: thứ Năm tuần 23 mùa Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ tối 18g tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi tối 20g tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngày 11-9-2020: thứ Sáu tuần 23 mùa Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngày 12-9-2020: thứ Bảy tuần 23 mùa Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước: trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top