Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 03-10-2020 đến 09-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 03-10-2020 đến 09-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 03-10-2020 đến 09-10-2020

Chương trình Phụng vụ trực tuyến
từ 03-10-2020 đến 09-10-2020

Thứ Bảy ngày 03-10-2020: Chúa nhật 27 mùa Thường niên năm A - Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

1. Doanh nhân Công giáo phát học bổng Tôma Thiện lúc 14:00 tại Hội trường Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

2. Thánh lễ phát học bổng Tôma Thiện lúc 17:30 tại Hội trường Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

4. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 04-10-2020: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 05-10-2020: thứ Hai tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 06-10-2020: thứ Ba tuần 27 mùa Thường niên

Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 07-10-2020: Đức Mẹ Mân Côi (lễ nhớ)

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

2. Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Ngày 08-10-2020: thứ Năm tuần 27 mùa Thường niên

1. Thánh lễ lúc 18:00 tại nhà thờ Tân Phước

2. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ngày 09-10-2020: thứ Sáu tuần 27 mùa Thường niên

1. Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 tại nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại nhà thờ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top