Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2022

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Tam Nhật Thánh & Phục sinh 2022

📌 Ngày 14-4-2022: Thứ Năm Tuần Thánh

1. Thánh lễ làm phép Dầu lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ Tiệc Ly lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. Thánh lễ Tiệc Ly lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

4. Chầu Thánh Thể lúc 21:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 15-4-2022: Thứ Sáu Tuần Thánh

1. Chặng đàng Thánh giá lúc 16:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

📌 Ngày 16-4-2022: Thứ Bảy Tuần Thánh

1. Canh thức Vượt qua lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

2. Canh thức Vượt qua lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 17-4-2022: Chúa nhật Phục sinh

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top