Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 24 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 24 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 24 Thường niên 2021

📌 Ngày 11-9-2021: Chúa nhật 24 mùa Thường niên năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

📌 Ngày 12-9-2021: Chúa nhật 24 mùa Thường niên năm B

2. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3. ** Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam - Chợ Lớn)

4. English Mass (live-streamed): Twenty-Fourth Sunday of Ordinary at 9:30 am on Sep 12th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

5. LA MESSE DU 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B le 12 septembre 2021 à 10h30, sera en direct de la l'Église de Mai Khoi (Église francophone)

6. Thánh lễ lúc 17:30 (dành cho thiếu nhi) tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

* trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top