Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 20 Thường niên 2021 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 20 Thường niên 2021 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 20 Thường niên 2021 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

📌 Ngày 14-8-2021: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 15-8-2021: Chúa nhật 20 mùa Thường niên năm B - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

3. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

4. ** Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam - Chợ Lớn)

5. Thánh lễ lúc 7:30 dành cho thiếu nhi tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

6. English Mass (live-streamed): Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary at 9:30 am on Aug 15th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

7. Du 20e Dimanche du Temps Ordinaire - Année B
SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIA
 le 15 août 2021 à 10h30, sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon

8. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top