Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 15 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 15 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 15 Thường niên 2021

📌 Ngày 10-7-2021: Chúa nhật 15 mùa Thường niên năm B

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 11-7-2021: Chúa nhật 15 mùa Thường niên năm B

3. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

4. ** Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam - Chợ Lớn)

5. Thánh lễ lúc 7:30 dành cho thiếu nhi tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

6. English Mass (live-streamed): Fifteenth Sunday of Ordinary Time at 9:30 am on July 11th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

7. LA MESSE DU 15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B le 11 juillet 2021 à 10h30, sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon

8. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top