Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 27-7-2020 đến ngày 02-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 27-7-2020 đến ngày 02-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 27-7-2020 đến ngày 02-8-2020

Chương trình trực tuyến từ ngày 27-7-2020 đến ngày 02-8-2020

 1. Ngày 27-7-2020: thứ Hai tuần 17 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 28-7-2020: thứ Ba tuần 17 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 29-7-2020: thứ Tư tuần 17 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tối 19g30 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

 1. Ngày 30-7-2020: thứ Năm tuần 17 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 31-7-2020: thứ Sáu tuần 17 Thường niên
 • Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót trưa 15g00 tại nhà thờ Chợ Đũi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa

Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 01-8-2020: thứ Bảy tuần 17 Thường niên (lễ Chúa nhật)
 • Chúa nhật 18 Thường niên chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 01-8-2020: thứ Bảy tuần 17 Thường niên (lễ Chúa nhật)
 • Chúa nhật 18 Thường niên chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 02-8-2020: Chúa nhật 18 Thường niên (lễ thiếu nhi)
 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 02-8-2020: Chúa nhật 18 Thường niên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước:

trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top