Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 18-5-2020 đến ngày 24-5-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 18-5-2020 đến ngày 24-5-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến từ ngày 18-5-2020 đến ngày 24-5-2020

Chương trình trực tuyến từ ngày 18-5-2020 đến ngày 24-5-2020

 1. Ngày 18-5-2020: thứ Hai tuần 6 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 19-5-2020: thứ Ba tuần 6 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 20-5-2020: thứ Tư tuần 6 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 21-5-2020: thứ Năm tuần 6 Phục sinh
 • Thánh lễ chiều 18g00 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 22-5-2020: thứ Sáu tuần 6 Phục sinh
 • Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót trưa 15g00 tại nhà thờ Chợ Đũi

 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 23-5-2020: thứ Bảy tuần 6 Phục sinh (lễ Chúa nhật)
 • Lễ ban Bí tích Thêm Sức chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 23-5-2020: thứ Bảy tuần 6 Phục sinh (lễ Chúa nhật)
 • Lễ Chúa Thăng Thiên chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

 • Chầu Mình Thánh Chúa - lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 1. Ngày 24-5-2020: Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (lễ thiếu nhi)
 • Thánh lễ sáng 7g30 tại nhà thờ Tân Phước

 1. Ngày 24-5-2020: Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên
 • Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn:

Tại nhà thờ Tân Phước:

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top