Thánh lễ cầu cho Giám mục & Linh mục Giáo phận đã ly trần

Thánh lễ cầu cho Giám mục & Linh mục Giáo phận đã ly trần

WGPSG -- 08giờ30 thứ Năm ngày 03-11-2011 tại nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp.HCM đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, các linh mục đã qua đời trong Tổng Giáo phận. Cùng đồng tế có Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, quý Cha quản hạt và hàng trăm linh mục trong TGP. Đặc biệt có sự hiện diện rất đông tu sĩ nam nữ và hơn năm ngàn giáo dân từ các giáo xứ trong TGP tham dự Thánh lễ.

Mở đầu thánh lễ, ĐHY Gioan Baotixita nói lên ý nghĩa của thánh lễ hôm nay. Theo ngài, hằng ngày chúng ta cũng đã cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục đã qua đời, nhưng hôm nay đặc biệt hơn khi các Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân cùng hiện diện nơi đây, với tư cách gia đình Giáo phận hiệp ý cầu nguyện cho các tiền nhân và bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngài là những người đã xây dựng ngôi nhà Giáo phận chúng ta như ngày hôm nay, đồng thời xin các ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa thêm ơn sức mạnh, ơn khôn ngoan để mọi người củng cố, đổi mới, mở rộng ngôi nhà Giáo phận chúng ta.

Trong phần giảng lễ Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã cám ơn sự hiện diện đông đảo của giáo dân từ các giáo xứ. Sự hiện diện đông đảo này làm nổi bật lên mối hiệp thông giữa Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sau đó Đức Giám mục Phụ tá đã chia sẻ tâm tình về đời sống đức tin với các linh mục.

Thánh lễ đã diễn ra hết sức trang nghiêm, tốt đẹp. Sau lễ Đức Hồng Y và cộng đoàn đã ra nghĩa trang các linh mục kính viếng và cầu nguyện.

(Xem video liên quan: Thánh lễ cầu cho Giám mục & Linh mục Giáo phận đã ly trần)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top