TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 03 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 03 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 03 năm 2023
  • Từ ngày 1-3-2023 đến ngày 3-3-2023
1-3-2023

Thứ Tư tuần 1 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

2-3-2023

Thứ Năm tuần 1 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

3-3-2023

Thứ Sáu tuần 5 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 4-3-2023 đến ngày 10-3-2023

4-3-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 2 mùa Chay năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

5-3-2023

Chúa nhật 2 mùa Chay năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

6-3-2023

Thứ Hai tuần 2 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

7-3-2023

Thứ Ba tuần 2 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

8-3-2023

Thứ Tư tuần 2 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

9-3-2023

Thứ Năm tuần 2 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

10-3-2023

Thứ Sáu tuần 2 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 11-3-2023 đến ngày 17-3-2023

11-3-2023

Tĩnh tâm Mùa Chay (Caritas TGP Sài Gòn)
lúc 10:45 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Quán

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 3 mùa Chay năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

12-3-2023

Chúa nhật 3 mùa Chay năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

13-3-2023

Thứ Hai tuần 3 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

14-3-2023

Thứ Ba tuần 3 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

 

Tĩnh tâm Mùa Chay (giới Nghệ sĩ Công giáo)
lúc 18:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn

15-3-2023

Thứ Tư tuần 3 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

16-3-2023

Thứ Năm tuần 3 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

17-3-2023

Thứ Sáu tuần 3 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 18-3-2023 đến ngày 24-3-2023

18-3-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 4 mùa Chay năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Kỷ niệm 25 năm Cung hiến Thánh đường & Bổn mạng Giáo xứ Nam Hòa
lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Nam Hòa

19-3-2023

Chúa nhật 4 mùa Chay năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

20-3-2023

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria (lễ trọng)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

21-3-2023

Thứ Ba tuần 4 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

22-3-2023

Thứ Tư tuần 4 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

23-3-2023

Thứ Năm tuần 4 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

24-3-2023

Thứ Sáu tuần 4 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 25-3-2023 đến ngày 31-3-2023

25-3-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 5 mùa Chay năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

26-3-2023

Tĩnh tâm Mùa Chay (giới Doanh nhân Công giáo)
lúc 8:00 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn

Tĩnh tâm Mùa Chay (giới Doanh nhân Công giáo)
Thánh lễ lúc 10:00 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn

Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Thủ Đức - Mùa Chay 2023
ĐGM Giuse Bùi Công Trác chia sẻ
lúc 16:30 tại Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp

Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Thủ Đức - Mùa Chay 2023
Thánh lễ lúc 17:30 tại Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp

Chúa nhật 5 mùa Chay năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

27-3-2023

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

28-3-2023

Thứ Ba tuần 5 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

29-3-2023

Thứ Tư tuần 5 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

30-3-2023

Thứ Năm tuần 5 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

31-3-2023

Thứ Sáu tuần 5 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top