TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 02 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 02 năm 2023

TGP Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến tháng 02 năm 2023
  • Từ ngày 1-2-2023 đến ngày 3-2-2023
1-2-2023

Thứ Tư tuần 4 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

2-2-2023

Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (lễ kính)
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

3-2-2023

Thứ Sáu tuần 4 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Từ ngày 4-2-2023 đến ngày 10-2-2023

4-2-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 5 mùa Thường niên năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

5-2-2023

Chúa nhật 5 mùa Thường niên năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

6-2-2023

Thứ Hai tuần 5 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

7-2-2023

Thứ Ba tuần 5 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

8-2-2023

Thứ Tư tuần 5 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

9-2-2023

Thứ Năm tuần 5 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

10-2-2023

Thứ Sáu tuần 5 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 11-2-2023 đến ngày 17-2-2023

11-2-2023

Dòng Camillo: Thánh lễ Tuyên khấn trọng thể
lúc 9:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tam Hải

Đức Mẹ Lộ Đức (lễ nhớ)
lúc 16:00 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 6 mùa Thường niên năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

12-2-2023

Chúa nhật 6 mùa Thường niên năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

13-2-2023

Thứ Hai tuần 6 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

14-2-2023

Thứ Ba tuần 6 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

15-2-2023

Thứ Tư tuần 6 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

16-2-2023

Thứ Năm tuần 6 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

17-2-2023

Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế - Dòng Cát Minh - phụ tỉnh thánh Giuse
lúc 8:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Định

Thứ Sáu tuần 6 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 18-2-2023 đến ngày 24-2-2023

18-2-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 7 mùa Thường niên năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

19-2-2023

Chúa nhật 7 mùa Thường niên năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

20-2-2023

Thứ Hai tuần 7 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

21-2-2023

Thứ Ba tuần 7 mùa Thường niên
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

22-2-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Thứ Tư Lễ Tro
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

23-2-2023

Thứ Năm sau Lễ Tro
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Mân Côi
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

24-2-2023

Thứ Sáu sau Lễ Tro
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

Chầu Mình Thánh Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Từ ngày 25-2-2023 đến ngày 28-2-2023

25-2-2023

17:00 lần chuỗi
17:30 Chúa nhật 1 mùa Chay năm A
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

26-2-2023

Chúa nhật 1 mùa Chay năm A
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

27-2-2023

Thứ Hai tuần 1 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

28-2-2023

Thứ Ba tuần 1 mùa Chay
lúc 17:30 tại Nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn (*)

   

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà được trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) Thánh lễ dành cho bệnh nhân & người cao tuổi được trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến từ Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top