MVTT hạt Xóm Chiếu: Được sai đi

MVTT hạt Xóm Chiếu: Được sai đi

WGPSG -- “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi…”

Với tâm tình trên, lúc 09g30 sáng 09/4/2011, trong Thánh lễ tại Nhà thờ Xóm Chiếu, Gia đình Mục vụ Truyền thông (MVTT) hạt Xóm Chiếu đã chính thức ra mắt Đức Hồng Y và cộng đoàn.

Thánh lễ trọng thể do cha Hạt phó Đaminh Ngô Quang Tuyên, kiêm Trưởng ban Mục vụ Truyền giáo TGP chủ tế. Cùng đồng tế có cha Trưởng ban MVTT TGP và quý cha thuộc hạt Xóm Chiếu. Tham dự Thánh lễ có các thành viên Gia đình MVTT Giáo phận và cộng đồng Dân Chúa Xóm Chiếu.

Trong bài giảng, cha Trưởng ban MVTT chia sẻ: “Sống linh đạo Truyền thông và tham gia sinh hoạt MVTT trong Chúa Ba Ngôi sẽ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện và nên thánh. Điều cấp bách cần được thực hiện theo gương mẫu của Chúa Giêsu này đã được nhấn mạnh trong các văn kiện chính thức của Toà Thánh. Khi tuyên hứa, các cộng tác viên sẽ trở nên thành viên MVTT với quyền lợi và trách nhiệm được ghi trong Thủ bản MVTT Giáo phận TP.HCM. Họ được chung chia sứ mạng truyền thông Tin Mừng cao cả của Chúa Giêsu."

Cuối Thánh lễ, quý cha và mọi thành viên hân hoan đón tiếp Đức Hồng Y đến chủ sự nghi thức tuyên hứa. Ngài căn dặn: Để hoàn thành sứ mạng Truyền thông, các thành viên cần sống và thực thi Lời Chúa; kiên nhẫn học hỏi, cầu nguyện để vững bước trên con đường đã lựa chọn; luôn cầu nguyện để được ơn Chúa soi sáng, lắng nghe ý Chúa hầu đổi mới chính mình và mạnh dạn bước đi trong ánh sáng chân lý, cùng với sức mạnh Chúa Thánh Thần.

Dưới sự chứng giám của Đức Hồng Y và cộng đoàn, mười thành viên Gia đình MVTT hạt Xóm Chiếu đã long trọng tuyên hứa, sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng và đảm nhận trách nhiệm Truyền thông kể từ hôm nay.

Sau Thánh lễ, các thành viên dùng bữa ăn đơn sơ. Chia tay vào khoảng 11g30, mọi người ra về, lòng vẫn nhớ lời của Cha Trưởng ban Truyền Giáo: "Vậy là từ hôm nay, Gia đình MVTT Giáo phận có thêm 10 thành viên của hạt Xóm Chiếu, tích cực sử dụng những phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng trong cánh đồng truyền giáo của giáo hạt."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top