Lời kêu gọi sám hối của Chân phước GH Gioan XXIII

Lời kêu gọi sám hối của Chân phước GH Gioan XXIII

Đây là một chút lịch sử bị lãng quên để bạn quan tâm sự thảo luận liên tục về Công đồng Vatican II và được gọi là "Tinh thần Vatican II".

Ngày 1/7/1962, ĐGH Gioan XXIII đưa ra thông tri (encyclic) Paenitentiam Agere. Đó là một tài liệu giải thích cách thành công của Công đồng Vatican II phụ thuộc vào lòng sám hối nội tại và ngoại tại của cả giáo sĩ và giáo dân.

Như vậy, ĐGH Gioan XXIII đã cổ vũ mọi người Công giáo tăng cường cố gắng sám hối và cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn và quan phòng trong thời gian nhóm họp Công đồng.

Chân phước GH Gioan XXIII chăm chú tìm kiếm những lời cầu nguyện và những việc hy sinh của Giáo hội để chuẩn bị Công đồng Đại kết này. Có thể chúng ta nghĩ về những gì mà Công đồng Vatican II nên hoặc không nên bắt đầu bằng sự quan sát của ĐGH Gioan XXIII với tinh thần sám hối là chủ yếu để xác định Ý Chúa.

Chúng ta có đang sống cuộc đời sám hối vì Giáo hội, vì gia đình, và kiên trì đến cùng trong ơn thánh? Đó là điều phải nghĩ đến khi chúng ta bước vào Mùa Vọng.

Lạy Chân phước Gioan XXIII, xin cầu cho chúng con.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top