Thánh Valentine thực sự là ai?

Thánh Valentine thực sự là ai?

Thánh Valentine thực sự là ai?

TGPSG / Aleteia -- Vào ngày 14 tháng 2 hằng năm, Giáo hội kính nhớ Thánh Valentine thành Roma, một linh mục đã tử đạo vào ngày này năm 270.

Tiểu sử ngắn gọn của Thánh Valentine được ghi lại trong cuốn sách ‘Hạnh các Thánh của Butler’:

Valentine là một linh mục thánh thiện ở Roma, người đã cùng với Thánh Marius và gia đình của mình, hỗ trợ các vị tử đạo trong cuộc bách hại Giáo hội thời Hoàng đế Claudius II. Ngài bị bắt và hoàng đế đã gửi ngài đến gặp tổng trấn Roma. Sau khi hứa hẹn nhiều điều để thuyết phục linh mục Valentine từ bỏ đức tin mà không đạt hiệu quả, viên tổng trấn này đã ra lệnh tra tấn và chém đầu ngài vào ngày 14 tháng 2, khoảng năm 270.

Nói chung, trên đây là hầu hết những gì xác thực mà chúng ta biết về Thánh Valentine. Sau khi ngài qua đời, nhiều truyền thuyết về ngài đã xuất hiện. Một trong những truyền thuyết sớm nhất về cuộc đời của ngài được ghi lại trong cuốn 'Truyền Thuyết Vàng':

Khi Thánh Valentine bị giam trong một ngôi nhà, ngài cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa, là ánh sáng vĩnh cửu, đang chiếu sáng căn nhà này cách khôn ngoan đến nỗi những người ở trong đó có thể biết rằng Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa."

Và viên thị trưởng nói: "Tôi lấy làm lạ khi ông nói rằng Thiên Chúa của ông chính là ánh sáng. Tuy nhiên, nếu ông có thể làm cho con gái tôi, vốn đã bị mù từ lâu, có thể nghe và thấy được, tôi sẽ làm tất cả những gì ông truyền cho tôi, và sẽ tin vào Thiên Chúa của ông.”

Thánh Valentine đã cầu nguyện theo ý viên thị trưởng, và nhờ lời cầu nguyện của ngài, con gái của viên thị trưởng đã được sáng mắt, và tất cả những người trong nhà ấy đều đã được rửa tội.

Sau đó, hoàng đế đã chặt đầu Thánh Valentine vào năm 280.

Mãi về sau, mới có những truyền thuyết về mối liên kết giữa cuộc đời Thánh Valentine với những người yêu nhau và tạo ra Ngày lễ Tình nhân hiện đại. Ngay cả câu chuyện về Thánh Valentine thực hiện các cuộc hôn nhân cũng chỉ xuất hiện mãi sau này.

Nhưng bất luận những truyền thuyết bổ sung sau này có như thế nào đi nữa, các Kitô hữu thời sơ khai cũng đã tôn kính Thánh Valentine thành Roma như một vị thánh tử đạo, một người luôn trung thành với Chúa Kitô bất chấp mọi khổ đau, mọi bách hại...

Mạnh Tú - TGPSG (viết theo Aleteia)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top