Lời Chủ Chăn tháng 4.2010

Lời Chủ Chăn tháng 4.2010

TRỌNG TÂM MỤC VỤ NĂM THÁNH 2010

I. Thống nhất mục tiêu chung

Đức Bênêđitô XVI kêu gọi người công giáo VN hãy trở nên người công giáo tốt để trở nên công dân tốt.

Người công giáo tốt là người tin Chúa, theo Chúa, cùng với Chúa xây dựng Giáo Hội yêu thương phục vụ cho Tin Mừng Cứu Độ và sự sống cùng sự phát triển con người. Đức Gioan Phaolô II mô tả Giáo Hội đó là Giáo Hội Mầu Nhiệm-Hiệp Thông-Sứ Vụ.

Đề nghị, trong Năm Thánh, mọi tổ chức mục vụ, mọi cộng đoàn tín hữu trong giáo phận, hãy theo giáo huấn của Giáo Hội dạy sống đạo làm người, đồng thời chung sức xây dựng Giáo Hội theo lòng Chúa mong muốn, để trở nên người công giáo tốt.

Về việc sống đạo làm người, Giáo Hội dạy người công giáo hãy xây dựng ba mối tương quan căn bản của đạo làm người trên nền tảng chân lý và tình thương của Chúa là Đấng Tạo Thành và Cứu Độ nhân loại:

(1) hãy hết lòng phụng thờ Chúa là Cha trên trời, và thảo kính đối với ông bà tổ tiên cùng các tiền nhân và chứng nhân đức tin đã dày công bảo vệ và lưu truyền gia sản đức tin. Đó là góp phần xây dựng Giáo Hội Mầu Nhiệm phục vụ cho Ơn Cứu Độ của loài người.

(2) hãy quan tâm phát huy tình huynh đệ liên đới và hiệp nhất đối với anh em đồng đạo nhằm cùng nhau trung thành gìn giữ gia sản đức tin. Đó là góp phần xây dựng Giáo Hội Hiệp Thông phục vụ cho công cuộc kiến tạo nền văn minh tình thương trong cộng đồng dân tộc.

(3) hãy quảng đại mở rộng tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới đối với anh em đồng bào và đồng loại, nhằm chia sẻ cho nhau gia sản đức tin. Đó là góp phần xây dựng Giáo Hội Sứ Vụ phục vụ cho sự sống toàn diện cùng sự phát triển vững bền của mọi người.

II. Phối hợp thực hiện mục tiêu chung

1. Phối hợp các Ban Mục Vụ giáo phận thành 3 khối:

Khối xây dựng Giáo hội Mầu Nhiệm: gồm các Ban Mục vụ Phụng tự, Thánh Nhạc, Giáo lý.
Khối xây dựng Giáo hội Hiệp Thông: gồm các Ban Mục vụ Thiếu nhi, Giới trẻ, Gia đình, Di Dân, Ơn Gọi.
Khối xây dựng Giáo hội Sứ Vụ: gồm các Ban Mục vụ Truyến giáo, Caritas, Đối thoại Liên tôn, Truyền thông.

2. Phối hợp các Trung Tâm giáo phận:

a. Tái cấu trúc Nhà Truyền Thống giáo phận gồm 4 ngành:

(1) Giáo phận Saigon trong dòng lịch sử Giáo hội tại VN
(2) Hạt giống Lời Chúa trong truyền thống văn hoá dân tộc và công cuộc loan Tin Mừng
(3) Hội nhập văn hoá trong Phụng tự và Thánh nhạc xưa và nay
(4) Hội nhập văn hoá trong Truyền giáo và Truyền thông xưa và nay

b. Tổ chức Nhà Truyền Thống như một bộ phận của Trung Tâm Mục Vụ và liên kết với 3 khối gồm các Ban Mục Vụ giáo phận nhằm thực hiện những công tác sau đây:

(1) Lưu giữ và trưng bày tư liệu lịch sử của giáo phận qua 2 giai đoạn tông toà và chánh toà của Giáo hội tại Việt Nam,
(2) Tổ chức những cuộc hành hương về nguồn cho các thành phần dân Chúa,
(3) Tổ chức những cuộc triển lãm, hội thảo về:
- Đời sống Giáo Hội Mầu Nhiệm phục vụ cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô và ơn Cứu Độ của loài người,
- Đời sống Giáo Hội Hiệp Thông phục vụ cho nền văn minh tình thương trong cộng đồng dân tộc,
- Đời sống Giáo Hội Sứ Vụ phục vụ cho sự sống toàn diện và sự phát triển vững bền của mọi người.

3. Phối hợp giữa các linh mục trong mỗi hạt, giữa các linh mục đặc trách các đoàn thể, các giới, dành thời giờ trao đổi và xác định công việc cùng cách thức các cộng đoàn, các đoàn thể, các giới, phối hợp thực hiện mục tiêu chung.

GB Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top