Lời Chủ Chăn đầu Xuân Nhâm Thìn

Lời Chủ Chăn đầu Xuân Nhâm Thìn

"Sống trọn tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha"


Kính gửi: linh mục, tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận

Anh chị em rất thân mến,

1. Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn sắp đến, chúng tôi chân thành gửi đến anh chị em lời chúc một Năm Mới chan hoà ơn bình an cùng muôn phúc lộc của Chúa. Đồng thời cũng gửi đến mọi người lời cầu xin cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn theo Lời Chúa dạy, làm mới lòng mình và cuộc đời mình, như điều kiện cần thiết để có thể đón nhận mọi ơn lành của Chúa. Lời Chúa dạy: "Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, song còn sống nhờ Lời Chúa" (Mt 4,4). Vì lẽ Lời Chúa ban ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu, ban ánh sáng Bình An và sức sống mới. Như thế, ánh sáng và sức sống Lời Chúa vừa đáp lại khát mong sâu xa trong lòng người, vừa mở rộng lòng người và đổi mới đời người.

2. Lời Chúa soi sáng cho biết Chân Lý nền tảng trong cuộc sống làm người. Trước hết và trên hết, Lời Chúa soi sáng cho con người nhận biết chân lý nền tảng trong cuộc sống làm người trong trời đất:

- Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh Chí Tôn, là Đấng Tạo Hoá và là Người Cha yêu thương, đã tạo thành con người theo hình ảnh của Ngài là Tình Yêu. Nói cách khác, khi trao ban cho con người sự sống làm người, Thiên Chúa đã đặt để trong lòng người hạt mầm tình yêu.

- Và khi ban hành "Luật Yêu Thương" cho gia đình nhân loại, Thiên Chúa dạy cho con người biết cách mến Chúa yêu người:

- Mến Chúa là sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha, cụ thể là năng gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Chúa, tìm và thi hành ý Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời;

- Yêu người là sống trọn nghĩa huynh đệ đối với mọi người là anh em một nhà, cụ thể là tôn trọng sự sống và phẩm giá cùng tài sản vật chất và tinh thần của mọi người, trân trọng tình yêu chung thuỷ trong hôn nhân và gia đình, trân trọng tính trung thực, chân thành, vị tha, trong các mối quan hệ gia đình cùng xã hội.

- Lời Chúa dạy "Mến Chúa Yêu Người", soi sáng cho lòng người mở rộng cả hai van tim. Một van mở ra đón nhận ánh sáng chân lý và năng lượng tình yêu cùng các ân ban từ Thiên Chúa là cội nguồn mọi điều thiện hảo. Một van mở ra toả sáng chân lý, chia sẻ năng lượng tình yêu cùng các ân ban cho nhau, trong gia đình cùng xã hội.

3. Lời Chúa còn soi sáng cho biết: Thiên Chúa yêu thương chăm sóc tình yêu trong lòng người. Thiên Chúa đã sai Người Con Một là Đức Giêsu, đến hoà nhập vào đời sống nhân loại, soi đường cho tâm trí con người thoát khỏi sự khống chế của mọi sự dữ cùng thói hư tật xấu khép kín lòng người trong tự kỷ, cùng dẫn lối cho hai van tim của lòng người rộng mở, và nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, tình mến Chúa yêu người trong lòng người có điều kiện phát triển và toả sáng trong cuộc sống gia đình cùng xã hội.

4. Thực hành Lời Chúa dạy trong cuộc sống làm người. Thực hành Lời Chúa dạy có nghĩa là đưa Lời Chúa mang những giá trị Tin Mừng, giá trị nhân bản, giá trị luân lý, giá trị đạo đức, vào đời sống nhân loại. Ngày nay, Giáo Hội gọi đó là Phúc Âm hoá đời sống ơn gọi và sứ mạng làm người với những bổn phận chính, như:

(1) Tu thân (tu thân luyện đức, giáo dục con người),
(2) Tề gia (chăm lo cho gia đình, cho cộng đoàn, cho tổ chức),
(3) Trị quốc (quản trị cộng đoàn, công ty xí nghiệp, quản lý đất nước),
(4) Bình thiên hạ (góp phần kiến tạo nền hoà bình chân chính cho gia đình nhân loại).

5. Thực hành Lời Chúa dạy " Xây nhà trên nền vững chắc là Lời Chúa (Mt 7, 24-27). Nhà ở đây được hiểu là nhà nghèo, nhà giàu, nhà văn, nhà báo, nhà nghề, nhà buôn, nhà giáo, nhà trường, nhà nước, nhà chùa, nhà thờ...Nói chung là xây ngôi nhà cuộc đời của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức ngành nghề, mỗi tổ chức xã hội, đạo, đời, xây trên nền vững chắc là Lời Chúa, xây theo sự soi dẫn của ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu từ Thiên Chúa là cội nguồn chân thiện mỹ.

6. Nguồn lực xây cuộc đời trên nền Lời Chúa. Để cho công cuộc Phúc Âm hoá đời sống con người, cũng như việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đạt kết quả mong muốn, kinh nghiệm nhân loại cho biết cần có sự kết hợp ba nguồn lực chính:

(1) nguồn tự lực từ ý thức và ý chí của mỗi người,
(2) nguồn trợ lực từ sự hỗ trợ của gia đình, cộng đoàn, của Giáo Hội,
(3) nguồn chủ lực từ Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hoá ban sự sống, là Cha yêu thương ban Lời mang ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới của Người Con Một là Đức Giêsu Kitô, ban Thánh Linh của Ngài cùng ơn soi sáng, ơn hiểu biết, ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh, ơn hiệp thông, ơn hợp nhất, ơn đổi mới, cho những ai biết mở rộng lòng tin đón nhận.

Nói cách khác, Lời Chúa cùng đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa, và đời sống hiệp thông hợp nhất trong Giáo Hội, đồng cảm và chia sẻ trong cộng đồng nhân loại, khi được liên kết thành nguồn lực tổng hợp, sẽ tăng sức cho mọi người vượt khó khăn trắc trở, và chung tay xây dựng một cuộc sống an lành.

7. Bí quyết xây cuộc đời trên nền Lời Chúa. Kinh nghiệm trong lịch sử Giáo Hội cho biết: đời sống cầu nguyện cùng lòng mến Chúa yêu người, là nguồn nước nguồn phân vun tưới cho hạt mầm ơn thánh phát triển và mang lại hoa quả cho công việc Phúc Âm hoá đời sống, cho việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng như cho công việc xây nhà trên nền vững chắc là Lời Chúa.

Vì thế, chúng tôi ước mong người người, nhà nhà, đồng tâm nhất trí giúp nhau, và cùng nhau sống trọn tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Và coi đó vừa là trọng tâm của những nỗ lực sống hồng ân đức tin trong Năm Nhâm Thìn, vừa là nền tảng cho cuộc sống trọn nghĩa huynh đệ hợp nhất và chia sẻ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại.

Một việc làm cụ thể trong tầm tay của mỗi gia đình là cố gắng duy trì giờ kinh tối trong gia đình. Nếu không thể hằng ngày, thì ít ra vài ba lần trong tuần. Trong giờ kinh tối, có suy gẫm Lời Chúa, có những lời nguyện tự phát, xin Chúa giúp mọi người chung sức đưa ánh sáng và sức sống của Lời Chúa vào trong đời sống gia đình, dẫn dắt gia đình đi đến nguồn sống dồi dào, sống trong yêu thương, bình an, hạnh phúc, như lòng Chúa mong muốn và lòng người mong đợi.

 

Gioan B. Phạm Minh Mẫn Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Hồng Y Tổng Giám mục Giám mục phụ tá

-----------

 

LỜI CẦU XIN ƠN
"XÂY NHÀ TRÊN NỀN VỮNG CHẮC LÀ LỜI CHÚA"

Lạy Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh Chí Tôn,
Là Cha trên trời giàu lòng từ bi nhân hậu,

Cha đã thương sai Thánh Tử Giêsu
Đến làm người phục vụ cho sự sống gia đình nhân loại,
Dạy cho người người xây nhà trên nền vững chắc là Lời Chúa,
Kiến tạo trời mới đất mới chan hoà ánh sáng chân lý và tình yêu.

Cha đã thương sai Thánh Linh đến,
Như nguồn ánh sáng và năng lực mới,
Mở rộng lòng người người trong thiên hạ,
Toả sáng tình mến Chúa yêu người khắp nơi nơi.

Xin Ba Ngôi Thiên Chúa khai mở lòng trí chúng con,
Chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, tìm và thi hành ý Chúa,
Chung lòng xây ngôi nhà Giáo Hội cùng xã hội đất nước,
Trên nền đá vững chắc là Lời Chúa dạy.

Xin cho chúng con sống trọn tình con thảo với Cha,
Xin cho các tín hữu sống trọn nghĩa huynh đệ hợp nhất với nhau,
Xin cho mọi người sống trọn nghĩa huynh đệ đồng cảm và chia sẻ,
Trong mọi hoàn cảnh vui buồn, lo âu và hy vọng.

Xin cho mọi người chung sức kiến tạo trời mới và đất mới,
Vun đắp nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương,
Đem lại an bình và thịnh vượng cho gia đình nhân loại,
Cho nhà nhà sống dồi dào trong an vui và hạnh phúc thật.

Lạy Thánh Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Nhờ lời cầu khẩn của Mẹ cùng các chứng nhân đức tin,
Xin Chúa giúp con cùng mọi người công giáo Việt Nam,
Chung sức xây ngôi nhà Giáo Hội trên đất nước Việt Nam hôm nay.
Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top