Lời Chủ Chăn 6.11.2009

Lời Chủ Chăn 6.11.2009

LỜI CHỦ CHĂN 6.11.2009

Kính gởi anh em linh mục,
           anh chị em tu sĩ và giáo dân trong gia đình giáo phận

Thưa anh chị em,
Trong Lời Chủ Chăn 18.10.2009, theo Thư Công bố Năm Thánh 2010 của HĐGM.VN, tôi đã ghi lại những điều cần làm trong việc chuẩn bị (Tuần Cửu Nhật) cũng như trong việc cử hành đức tin, tuyên xưng đức tin, và sống đức tin trong Năm Thánh 2010. Trong Lời Chủ Chăn tháng này, tôi đề nghị (1) cử hành Tuần Cửu Nhật chuẩn bị Năm Thánh; (2) thể thức cùng ý nghĩa mục đích cử hành Lễ Khai Mạc Năm Thánh 2010 tại giáo phận cũng như tại các giáo hạt và giáo xứ, (3) và những việc cần làm trong Năm Thánh 2010.

I. Tuần Cửu Nhật
Theo chỉ dẫn của HĐGM VN, gia đình giáo phận cần thực hiện Tuần Cửu Nhật nhằm giúp cho mọi người ý thức và sốt sắng cử hành Năm Thánh để mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng. (đính kèm Thể Thức cử hành Tuần Cửu Nhật)

II. Cử hành Lễ Khai Mạc Năm Thánh
Các cộng đoàn tín hữu có thể cử hành lễ khai mạc theo thể thức sau đây :
  2.1 Công bố Năm Thánh cùng ý nghĩa và mục đích (x. Lời Chủ Chăn 1.10.2009)
  2.2 Rước kiệu hoặc cử hành nghi thức tôn vinh các tiền nhân và các chứng nhân đức tin, các Thánh Tử Đạo VN, đặc biệt 8 vị sinh trưởng trong địa phận Tây Đàng Trong-Saigon (x. Tổng Giáo phận Sàigòn qua dòng lịch sử)
  2.3 Cử hành nghi thức Sám Hối về những thiếu sót, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, đối với Chúa, đối với nhau, cũng như mọi người anh em đồng bào và đồng loại.
  2.4 Thánh Lễ kết thúc bằng Kinh Năm Thánh và phép lành ban ơn Toàn Xá Năm Thánh.
Ghi chú:
 a- Cần có lời dẫn giải, thánh ca, có thể có hình ảnh minh hoạ, khơi dậy tâm tình cảm mến tạ ơn và cầu khẩn.
 b- Giáo phận cử hành lễ khai mạc vào chiều Thứ Sáu 27.11.2009, tại Trung Tâm Mục Vụ theo phụng vụ Các Thánh Tử Đạo VN.
 c- Giáo hạt có thể cử hành lễ khai mạc cho giáo hạt tại nhà thờ đã được chỉ định cho mọi người trong giáo hạt hành hương, vào ngày Thứ Bảy 28.11.2009. Nếu vào buổi sáng, theo phụng vụ Các Thánh Tử Đạo VN. Nếu vào buổi chiều, theo phụng vụ lễ Chúa Kitô Vua.
 d- Giáo xứ, theo thể thức đơn giản, cử hành lễ khai mạc tại nhà thờ giáo xứ vào Chúa nhật 29.11.2009, cho mọi người trong giáo xứ hưởng nhận ơn Toàn Xá.

III. Hành hương
Mỗi giáo hạt cùng các giáo xứ trong hạt cần phối hợp với nhau lên lịch tổ chức cho các đoàn trong các giáo xứ hành hương đến nhà thờ chánh toà, hoặc đến nhà thờ được chỉ định cho mỗi hạt. Còn cá nhân và gia đình thì tự do đi hành hương nơi và lúc thuận tiện cho mình.
Ngoài nhà thờ Chánh Toà và nhà nguyện Đại Chủng viện, mỗi hạt có một nhà thờ được chỉ định cho mọi người hành hương và hưởng nhận ơn Toàn Xá :
  1. Hạt Bình An: nhà thờ Giáo xứ Bình An
  2. Hạt Chí Hoà: nhà thờ Chí Hoà
  3. Hạt Chợ Quán: nhà thờ Chợ Quán
  4. Hạt Gia Định: nhà thờ Gia Định
  5. Hạt Gò Vấp: nhà thờ Hạnh Thông Tây
  6. Hạt Hóc Môn: nhà thờ Bùi Môn
  7. Hạt Phú Nhuận: nhà thờ Đa Minh
  8. Hạt Phú Thọ: nhà thờ Đồng Tiến
  9. Hạt Sài Gòn: nhà thờ Chợ Đũi
  10. Hạt Tân Định: nhà thờ Tân Định
  11. Hạt Tân Sơn Nhì: nhà thờ Tân Phú
  12. Hạt Thủ Đức: nhà thờ Thủ Đức
  13. Hạt Thủ Thiêm: nhà thờ Tân Lập
  14. Hạt Xóm Chiếu: nhà thờ Xóm Chiếu
  15. Hạt Xóm Mới: nhà thờ Hà Nội

IV. Tuyên xưng đức tin
Giáo hạt, giáo xứ, liên đới tổ chức học hỏi tài liệu "Xây dựng Giáo Hội-Mầu Nhiệm-Hiệp Thông-Sứ Vụ". Mục đích học hỏi là tạo ý thức cho mọi người quyết tâm sống ba mối tương quan với Chúa, với nhau, và với mọi người, sống mỗi mối tương quan trong ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa Kitô và với động lực của tình yêu cứu độ của Ngài, nhằm góp phần vào sự phát triển toàn diện con người cùng gia đình, Giáo Hội cùng xã hội.
Nội dung và chương trình sẽ được Ban Tổ Chức Năm Thánh của giáo phận kịp thời gởi đến các giáo hạt và giáo xứ, các giới và đoàn thể. (Đính kèm đề cương học hỏi Năm Thánh)

V. Những việc cần làm để sống đức tin trong thời gian tới
Lịch sử Giáo Hội tại VN 350 năm, hay trong 50 năm trở lại đây, xác minh sự thật này:
 - (1) Trong gian truân, người kitô hữu sống kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện (x. Rom 12,12);
 - (2) Nhờ đó, không có ai, không có gì, cả gian truân, khổ đau, hiểm nguy, bách hại, có thể tách người kitô hữu ra khỏi tình yêu cứu độ của Chúa Kitô (x. Rom 8, 35-39);
 - (3) Nhờ sống trong chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, người kitô hữu được lớn lên về mọi phương diện, Giáo Hội cùng xã hội được phát triển và dần dần vươn đến Chúa Kitô là Đầu, là Chân Lý và là Tình Yêu cứu độ của Cha trên trời (x. Eph 4,15).
Dưới ánh sáng chân lý cứu độ đó, chúng tôi đề nghị với mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi đoàn thể, mỗi giới, sống và xây dựng tương quan với Chúa, với nhau, và với mọi người, qua những việc làm cụ thể như sau:
 - duy trì và cải tiến giờ kinh tối trong gia đình;
 - củng cố tình huynh đệ liên đới với nhau trong các cộng đoàn tín hữu bằng những việc làm cụ thể;
 - phát huy tình thân thiện với gia đình không công giáo, phục vụ người nghèo khổ, bị bỏ rơi.
Xin Chúa chúc lành và ban ơn trợ giúp cho mọi thành viên trong gia đình giáo phận góp phần xây dựng và phát triển Giáo Hội cùng xã hội theo như lòng Chúa mong muốn.

Gioan B. Phạm Minh Mẫn + Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục của anh chị em
 

-------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:
1. Tổng Giáo phận Sàigòn qua dòng lịch sử,
2. 30 năm Phúc Âm hoá trong môi trường xã hội VN,
3. Thể thức cử hành Tuần Cửu Nhật chuẩn bị Năm Thánh,
4. Chủ đề Thánh lễ Tuần Cửu Nhật,
5. Đề cương học hỏi trong Năm Thánh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top