Lễ Thánh Tôma Trần Văn Thiện tại giáo xứ Mông Triệu

Lễ Thánh Tôma Trần Văn Thiện tại giáo xứ Mông Triệu

Lễ Thánh Tôma Trần Văn Thiện tại giáo xứ Mông Triệu

TGPSG – “Tình yêu của Tôma Trần Văn Thiện còn mạnh hơn cả sự chết và đó là yếu tố tạo nên chiến thắng.”

Đó là lời chia sẻ của Lm chánh xứ Mông Triệu Giuse Nguyễn Văn Khiêm trong Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo họ 4 của Giáo xứ diễn ra lúc 18g ngày 21-9-2022 tại nhà thờ Mông Triệu giáo hạt Bình An, nhân ngày lễ kính Thánh Tử Đạo Việt Nam Tôma Trần Văn Thiện - Bổn mạng Giáo họ 4.


Lúc 17g45, quý chức cùng giáo dân trong khu giáo rước Thánh giá nến cao và ảnh Thánh Tôma Thiện tiến lên cung thánh.
Đầu lễ, Lm chủ tế mời gọi mọi người noi gương Thánh Tôma Trần Văn Thiện sống bác ái, yêu thương và đoàn kết giúp đỡ mọi người, chung tay với Giáo Hội cùng xây dựng đức tin vững mạnh.


Trong bài giảng lễ, Lm chủ tế nói: “Thánh Tôma Trần Văn Thiện đã thực sự uống chén đắng và trải qua cuộc thanh tẩy bằng máu mà Chúa Giêsu đã trải qua trong cuộc khổ nạn. Tình yêu của Ngài còn mạnh hơn cả sự chết và đó là yếu tố tạo nên chiến thắng.” Ngài kêu gọi Giáo họ 4 sống trọn vẹn niềm tin của mình để loan truyền mầu nhiệm thập giá. Ngài ước mong giáo dân luôn biết cậy dựa vào Chúa trong mọi nghịch cảnh để cuộc sống luôn có sự bình an.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn giáo xứ và của giáo họ 4.


Maria Huỳnh Thị Ngọc Dung (TGPSG)

Top