Khai giảng lớp học Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của giáo hạt Tân Sơn Nhì

Khai giảng lớp học Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của giáo hạt Tân Sơn Nhì

Bồi dưỡng mục vụ cho quí chức là thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ của các giáo xứ là một nhu cầu cần thiết để trang bị cho quí chức những hiểu biết cơ bản về lãnh đạo và quản trị mục vụ.

Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, cha hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì JB. Đoàn Vĩnh Phúc và quý cha chánh xứ trong giáo hạt đã tổ chức và khai giảng lớp học THỪA TÁC VIÊN QUẢN TRỊ MỤC VỤ vào lúc 19 giờ 00 ngày 11/8/2009 tại hội trường nhà thờ Thiên Ân.

Có 600 người là thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ của 18 giáo xứ của giáo hạt đã đến tham dự. Với 6 đề tài:

1. Các mô hình về Giáo Hội Công Giáo.

2. Lãnh đạo là mục vụ: sự đa dạng của công tác mục vụ quản trị

3. Vai trò nhiệm vụ quyền hạn của vị mục tử xứ đạo

4. Tâm lý nhà lãnh đạo, linh đạo giành cho các vị này

5. Thăng tiến sự hợp tác lãnh đạo của các Kitô Hữu trong giáo xứ

6. Quản trị giáo xứ: lãnh đạo giáo xứ, hội đồng, hội đoàn giáo xứ

Các nội dung trên sẽ được trình bày một cách dễ hiểu, thực tế bởi ban giảng huấn gồm Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cha giáo sư Tạ Huy Hoàng và cha Dương Vũ. Lớp học được khai triển trong 3 tháng vào tối thứ 3 hàng tuần và sẽ bế giảng vào ngày 10/11/2009.

Có thể nói trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, giáo hạt Tân Sơn Nhì là một giáo hạt có những hoạt động rất tích cực, không những chung sức để thực hiện việc truyền giáo mà còn chăm lo việc đào tạo để đáp ứng nhu cầu mục vụ nữa. Có phải đây là một mô hình đẹp nên nhân rộng?
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top