Khai giảng khóa II: huấn luyện Thừa Tác Viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình

Khai giảng khóa II: huấn luyện Thừa Tác Viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình

Thứ bảy ngày 05/09 vừa qua, Ban Mục vụ Gia đình thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã khai giảng Khóa II: Huấn luyện Thừa Tác viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình tại lầu 1, khu A trong Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận.

Sau phần khai giảng, linh mục đặc trách, Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ Thần học, đã dặn dò các học viên cố gắng tham dự khóa học trọn hai năm, nhằm trang bị kiến thức cho bản thân, để có điều kiện giúp ích cho gia đình bé nhỏ của mình, đồng thời phục vụ cho giáo xứ và giáo phận có hiệu quả hơn; Ngài cũng nêu lại điều lệ và chương trình huấn luyện của khóa học.

Để tạo bầu khí vui tươi trong hội trường, các anh chị trong Ban Điều hành tập hát bài Mẹ nhân ngày Vu lan báo hiếu, bài Hãy chiếu soi của Phanxicô và bài Trông cậy Chúa của Nguyễn Duy - Phanxicô. Ban Điều hành khởi xướng cầu nguyện đầu giờ và cuối giờ học.

Cha giáo Augustinô Nguyễn Văn Dụ, Tiến sĩ Thần học, đã giảng bài đầu tiên khai mạc. Ngài trình bày khái quát những Giáo huấn của Giáo hội hướng dẫn về Mục vụ Gia đình; tuy sức khoẻ giới hạn, nhưng ngài vẫn thao thao làm bài giảng thật sinh động và hấp dẫn.

Buổi học đầu tiên đã qua đi trong trong bầu khí thân thương cởi mở, nhưng hơi tiếc vì số học viên tham dự chưa đông; có lẽ thông tin chưa được truyền đến cơ sở, đoàn thể, đến giáo dân trong các giáo xứ. Thiết nghĩ, đây là khóa huấn luyện thật hữu ích cho nhiều người và đáng được mọi người quan tâm.

Kính mong quý cha sở đôn đốc, nhắc nhở các anh chị đã được giáo xứ đề cử đi học, hoặc xin quý cha cho tiếp tục phổ biến thông tin này đến các thành phần giáo dân, để kịp thời đăng ký theo học vào thứ bảy 12/09 sắp tới. Riêng đối với tất cả những ai quan tâm từng phần, hoặc từng môn học của chương trình huấn luyện xin hãy mạnh dạn tự đến đăng ký ghi danh theo học; có các anh chị em đồng hành tận tình giúp đỡ. Xin đọc phần chương trình cụ thể của khóa học dưới đây.

 

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
6 Bis Tôn Đức Thắng Q. 1 Tp.Hcm
ĐT : 08 911 1522

KHÓA HUẤN LUYỆN
THỪA TÁC VIÊN MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Để biết nền tảng của hôn nhân và gia đình

Mục tiêu và đối tượng:

- Dành cho hết mọi người quan tâm đến lãnh vực tình yêu - hôn nhân - gia đình để sống và hướng dẫn người khác sống Tin Mừng về Hôn nhân và Gia đình theo đức tin Công giáo.

- Đặc biệt, khóa học ưu tiên dành cho đối tượng là những Kitô hữu giáo dân và tu sĩ nào muốn đào sâu kiến thức nền tảng về hôn nhân và gia đình, nhất là về giáo lý thần học, nhân học Kitô giáo, theo ba hướng sau đây:

1. Ưu tiên cho những người đang hay sẽ cộng tác với các giáo xứ, giáo phận trong mục vụ hôn nhân và gia đình (gọi là thừa tác viên mục vụ gia đình);

2. Các trưởng giáo lý viên hay linh hoạt viên các nhóm giới trẻ và người lớn, muốn đồng hành với họ trong lãnh vực tính dục - tình yêu - hôn nhân - gia đình;

3. Khóa học này cũng thích hợp cho những người Kitô hữu đang dấn thân làm việc, chuyên nghiệp hay thiện nguyện nghiệp dư, trong các lãnh vực xã hội như giáo dục, y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật . . . để giúp họ có một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về con người, đối tượng mà họ phục vụ phù hợp với ý định của Thiên Chúa.

Điều lệ:

1. Đối với các học viên nói chung, yêu cầu phải hiện diện ít nhất 6/8 buổi học đối với từng môn học, mới được làm bài kiểm tra cuối môn học.

2. Đối với các học viên ghi danh chính thức theo Khóa Đào tạo “Thừa tác viên MVHNGĐ”, để có thể được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cuối khóa, cần:

   - Tham dự đầy đủ các môn học (tối thiểu 2/3 thời gian dự lớp tương đương 6/8 buổi cho mỗi môn học).

   - Trình độ tú tài phổ thông hay tương đương, (giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông hay chứng chỉ tương đương sẽ nộp cho Văn phòng Học vụ vào cuối khóa huấn luyện, tức hè năm 2011).

   - Tham dự đầy đủ các ngày tĩnh tâm cuối các môn học và tĩnh tâm cuối khóa, nếu vắng mặt cần phải có phép của linh mục phụ trách.

   - Cuối khóa học phải qua một kỳ thi tốt nghiệp.

   - Giấy giới thiệu của cha sở.

Địa điểm và thời gian học:

Sáng thứ bảy hàng tuần, từ 08g30 đến 11g30, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Mỗi môn học gồm 8 buổi học vào thứ bảy hàng tuần và một buổi thứ bảy tĩnh tâm dã ngoại.

Ghi danh:

Tại Phòng Học vụ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp.Hồ Chí Minh, từ 03/08/2009 đến 12/09/2009, từ thứ hai đến thứ sáu.

   - Sáng: từ 08g00 đến 11g30

   - Chiều: từ 14g00 đến 20g00

Học phí: 50.000đ/ môn học. Đóng mỗi lần theo từng môn học.

Nội dung:

Khóa học kéo dài hai năm, vào mỗi sáng thứ bảy, nhằm cung cấp cho học viên một số kiến thức nền tảng liên ngành, nhất là hiểu biết xác đáng và thâm sâu ý định của Thiên Chúa về con người, hôn nhân và gia đình.

  Các môn học gồm có:

1. GIÁO HUẤN GIÁO HỘI HƯỚNG DẪN VỀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH

               (từ 05/09/2009 đến hết 24/10/2009)

          Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ, Ts. TH. 

          Ô. Giuse Nguyễn Quốc Đoạt


2. TÌNH YÊU HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN NHÂN HỌC KITÔ GIÁO

               (từ 07/11/2009 đến hết 26/12/2009) 

          Lm. Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Ts. TH.


3. GIÁO DỤC GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO

               (từ 09/01/2010 đến hết 13/03/2010) 

          Giảng viên: Cô Hoàng Mai Khanh, Ts. Giáo dục


4. LUÂN LÝ TÍNH DỤC VÀ GIA ĐÌNH

               (từ 27/03/2010 đến hết 22/05/2010) 

          Giảng viên: Lm. Phêrô Hoàng Đình Thành, ThS. TH.


5. TÂM LÝ PHÁT TRIỂN (12 TIẾT) VÀ TÂM LÝ GIỚI TÍNH (12 TIẾT)

          Giảng viên: Nt. Maria Nguyễn thị Hồng Quế, OP. ThS Tâm lý. 

          Nt. Anna Hồ Thị Hạnh, Dòng Chúa Quan Phòng, ThS Tâm lý.


6. GIÁO LUẬT VỀ HÔN NHÂN

          Giảng viên: Lm. Gioan Bùi Thái Sơn, Ts. Giáo Luật.


7. GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN & CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

          Giảng viên: Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng.


8. GIA ĐÌNH SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ GIAO HÒA

          Giảng viên: Lm. Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Ts. TH.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top