Kết thúc Tuần Tĩnh tâm linh mục 2011

Kết thúc Tuần Tĩnh tâm linh mục 2011

WGPSG -- Tuần tĩnh tâm linh mục hằng năm với chủ đề “Linh mục và lời mời gọi đổi mới” đã kết thúc vào chiều nay ngày 18-8-2011. Trong những ngày tĩnh tâm vừa trôi qua, các linh mục TGP.TPHCM đã được ĐGM phụ tá Phêrô hướng dẫn mở rộng tâm hồn để đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Các linh mục cũng được ĐHY GB. hướng dẫn góp phần thực hiện Công nghị giáo phận và được thông báo về việc xây dựng dẫy nhà mới của Chủng viện. Theo một linh mục tham dự, "kết thúc một Tuần tĩnh tâm đặc biệt như thế, luôn phát sinh một niềm vui - niềm vui khi nhìn lại những gì đã thu nhận, tạo thành hành trang đi tới". 

Quay nhìn về ngày thứ nhất: khởi đi từ hai bài suy niệm cho thấy những cơn cám dỗ đời linh mục và nhiệm vụ xây dựng sự hiệp nhất (xem bài "Tĩnh tâm linh mục TGP. TPHCM"), ĐGM Phêrô đã tiếp tục đưa các linh mục vào những ngày tĩnh tâm sau đó bằng những bài giảng phân tích những nghĩa vụ khác nhau của người mục tử.

Trước hết là nghĩa vụ vun trồng đời sống trí thức nhằm canh giữ đời sống đức tin của Dân Chúa, vun trồng sự hiểu biết để nhạy bén trước những vấn đề của thời đại, học hỏi những tiến bộ trong việc nghiên cứu thần học, và nhạy bén trước những vấn đề mới trong thần học và mục vụ.

Kế tiếp là cần giữ kỷ luật phụng vụ, vì phụng vụ trước tiên là hành động của chính Thiên Chúa và của toàn thể Hội Thánh. Đồng thời, cần giữ kỷ luật bản thân trong việc vâng phục (thích ứng đời sống mình với thánh ý Chúa), giữ luật độc thân khiết tịnh (vì muốn tận hiến cho Chúa và Giáo Hội), và sống giản dị (để gần gũi người nghèo và sống tâm tình phó thác).

Tiếp theo là bổn phận kiên trì vun trồng đời sống thiêng liêng với những hoạch định cụ thể, qua những giai đoạn khác nhau của một hành trình tiệm tiến đầy những khó khăn, cùng những khủng hoảng.

Các linh mục đã cùng nhau suy niệm, cầu nguyện, sám hối, xưng tội, chầu Thánh Thể, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời, chia vui với các linh mục mừng ngọc khánh và kim khánh trong năm nay, tri ân những người đã phục vụ cho Tuần tĩnh tâm, chia sẻ với nhau về đời sống tâm linh và mục vụ.

Vào xế trưa thứ năm 18-8-2011, các linh mục đã cùng đi vào kế hoạch thực hiện Công nghị giáo phận từ 21-11 đến 26-11-2011 như một quyết tâm đổi mới cộng đoàn Dân Chúa. Đồng thời, cũng trong tiến trình phát sinh từ nhu cầu đổi mới, các vị cùng nhau xem xét bản vẽ xây dựng dẫy nhà mới của Chủng viện, hiểu thêm nhu cầu cấp bách của việc xây dựng này: chủng sinh mỗi ngày một đông, linh mục tĩnh tâm ở chủng viện mỗi năm một thêm nhiều, nhu cầu gặp gỡ thảo luận mục vụ ở chủng viện ngày một tăng, dãy nhà bên triết học lại sắp bị giải toả, khiến nơi ở của chủng viện trở nên thiếu thốn cách nghiêm trọng…

Vào lúc 16g cùng ngày, sau khi chầu Thánh Thể bế mạc, các linh mục đã chia tay nhau, hăng hái lên đường để thực hiện những quyết tâm đổi mới trong cuộc sống mục tử và truyền giáo của mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top