Kết quả khoá Thừa tác viên Mục vụ Quản trị cấp I

Kết quả khoá Thừa tác viên Mục vụ Quản trị cấp I

Kết quả khoá Thừa tác viên Mục vụ Quản trị cấp I

Vào ngày 27.06.2009, lễ trao giấy chứng nhận (do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm ký) cho 31 anh chị em theo học khoá Thừa tác viên Mục vụ Quản trị cấp I đã được tổ chức tại giáo xứ Thánh Tống Viết Bường.

Lớp huấn luyện Thừa tác viên Mục vụ Quản trị cấp I do Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng đặc trách đã được đưa vào chương trình giảng dạy của Học viện mục vụ TGP.TPHCM với 06 môn học, vào sáng thứ bảy, với 3 học kỳ từ ngày 23-02-2008 đến ngày 05-06-2009 (không nghỉ hè). Lớp học mục vụ này nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản về lãnh đạo mục vụ như:
- (1) các mô hình về Giáo hội, một số nhân vật lãnh đạo điển hình trong lịch sử dân Chúa;
- (2) lãnh đạo là phục vụ: sự đa dạng của công tác mục vụ quản trị;
- (3) vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của vị mục tử xứ đạo (linh mục chánh xứ) và những nhà lãnh đạo khác trong giáo xứ (giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân);
- (4) tâm lý nhà lãnh đạo, linh đạo dành cho các vị này;
- (5) thăng tiến sự hợp tác lãnh đạo của các Kitô hữu trong giáo xứ.
Kết quả sau 3 học kỳ được thống kê như sau:
 
I.                     Thống kê số liệu các môn:
1.      Tổng số lượt học viên toàn khóa:  132 – 115 người:  96 nam; 36 nữ
2.      Độ tuổi: từ 21 – 71 tuổi (sinh năm 1988 – 1938)
3.      Thành phần học viên: đa số là thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, còn lại là giáo lý viên, các đoàn thể, hội đoàn trong giáo xứ và tu sĩ.
II.                   Kết quả từng môn:
 
* Môn Lãnh đạo trong Giáo hội (179A) và Giáo xứ trong truyền thống Công giáo (179B) học từ ngày 23-02-2008 đến ngày 21-6-2008, với sĩ số học viên đăng ký là 123 người, thuộc 15 giáo hạt, được chia thành 8 Tổ, với Ban cán sự lớp gồm 01 Lớp Trưởng và 8 Tổ trưởng.
 
1.      Lãnh đạo trong Giáo hội (179A)
Giảng viên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
và trợ giảng là Thầy Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
      ( không có làm bài kiểm tra )
 
2.      Giáo xứ trong truyền thống Công giáo (179B)
Giảng viên: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Kết quả:     43/123 không thi
13/80 xếp hạng Giỏi,     đạt tỷ lệ  16,25%
                  42/80        “       Khá,     “               52,50%
                  23/80        “       Trung bình,          28,75%
                  02/80       “      không đạt,              02,50%
 
* Môn Linh đạo dành cho nhà lãnh đạo (179C) và Lãnh đạo hợp tác (179D) học từ ngày 05-7-2008 đến ngày 20-9-2008 với sĩ số học viên đăng ký là 132 người, có thêm một số tu sĩ tham dự.
 
3. Linh đạo dành cho nhà lãnh đạo (179C)
    Giảng viên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
 và Lm. Giuse Dương Vũ
 
Kết quả:     66/132 không thi
                    9/66 xếp hạng Giỏi,    đạt tỷ lệ  13,65%
             37/66  “          Khá,      "           56,00%                                                                                 14/66  “   Trung bình,    “          21,25%
                 6/66     không đạt,       “         9,10%
 
4.      Lãnh đạo hợp tác (179D)
Giảng viên: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
 
Kết quả:     51/132 không thi
                   1/81 xếp hạng Xuất sắc,           đạt tỷ lệ       1,25%
                   3/81         “       Giỏi,                            “          3,70%
                  59/81       “            Khá,                          “         72,85%
                  10/81       “            Trung bình,               “        12,35%
                  8/81 không đạt,                                   “          9,85%
 
* Môn Tâm lý nhà lãnh đạo (179E) và Quản trị giáo xứ (179F) học từ ngày 04-10-2008 đến ngày 17-01-2009
Với sĩ số học viên đăng ký là 115 người, vẫn giữ nguyên 8 Tổ và Ban cán sự lớp được bầu bổ sung thêm 2 nữ, nhằm chú trọng phần điểm danh theo đúng tinh thần nội quy của Học viện đã đề ra.
Do đó sĩ số thường xuyên đi học còn 74 người, thuộc các hạt gồm các giáo xứ như sau:
- Hạt Bình An             gồm : + Giáo xứ Bình Đông    :           2
                        (4)                    +          “     Bình An     :           2
- Hạt Chí Hòa             +          “      Antôn                   :           2
                        (3)        +          “     Tân Chí Linh         :           1
- Hạt Gia Định                        +          “     Chính Lộ  :           2
                        (6)                     +          “     Bình Hòa :           2
                                                 +          “     Gia Định   :           1
                                               +          “     St. Ng D.Khang:    1
- Hạt Chợ Quán (2)               +          “     Hiển Linh :           2
- Hạt Hóc Môn                       +          “      Tân Đông  :           2
                        (3)                    +          “      Trung Chánh  :           1
- Hạt Gò Vấp  (1)                   +          “      Bác Ái  :           1
- Hạt Phú Thọ                        +          “     St. Tống V. Bường       3
                        (5)                    +          “     Hòa Hưng :                  2
- Hạt Phú Nhuận (2)               +          “     Phát Diệm  :                2
- Hạt Tân Định                        +          “     Tân Định             :           5
                        (10)                    +          “     Vườn Xoài            :           3
                                                  +          “      An Phú                :           1
                                                  +          “      Bùi Phát             :           1
- Hạt Sài Gòn                           +          “      Bàn Cờ               :           1
                        (2)                        +          “      Vườn Chuối        :           1
 
 
- Hạt Tân Sơn Nhì     gồm:              + Giáo xứ Văn Côi                 :           2
                        (10)                              +          “       Phú Trung          :           2
                                                            +          “       Thiên Ân             :           1         
                                                            +          “       Ninh Phát           :           1
                                                            +          “       Bình Thuận         :           3
                                                            +          “       Nhân Hòa           :           1
- Hạt Thủ Thiêm                                +          “       Tân Lập             :           4
                        (6)                                +          “       Thủ Thiêm          :           1
                                                            +          “       Thiên Thần         :           1
- Hạt Xóm Chiếu                                +          “       Xóm Chiếu         :           2
                        (3)                                +          “       Môi Khôi             :           1
- Hạt Xóm Mới                                   +          “       Lam Sơn            :           6
                        (12)                              +          “       Hoàng Mai          :           4
                                                            +          “       Bắc Dũng           :           1
                                                            +          “       Thạch Đà           :           1
- Hạt Thủ Đức                                   +          “       Tam Hải             :           2
                        (4)                                +          “       Thủ Đức             :           1
                                                            +          “       Bình Triệu           :           1
*Giáo phận Xuân Lộc
- Hạt Tân Mai   (1)                             +          Giáo xứ Tân Lộc        :           1
 
 
5.      Tâm lý nhà lãnh đạo (179E)
Giảng viên: Lm. Giuse Dương Vũ
 
Kết quả:     56/115 không thi
                                                 3/59 xếp hạng Xuất sắc,                   đạt tỷ lệ 5,00%
                                                19/59         “          Giỏi,                              “        32,20%
                                                17/59         “           Khá,                             “        28,80%
                                                13/59         “           Trung bình,                  “        22,00%
                                                  7/59 không đạt,                                       “        12,00%
 
 
6.      Quản trị giáo xứ: Lãnh đạo hội đồng,hội đoàn (tập 1) (179F)
Giảng viên: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
 
Kết quả:     65/115 không thi / chưa đủ điều kiện thi
                   6/50 xếp hạng Giỏi,                           đạt tỷ lệ 12%
                  36/50      “             Khá,                             “        72%
                   6/50       “         Trung bình,                “            12%
                   2/50 không đạt,                                       “        4%
 
7.      Thi vấn đáp cả 6 môn học ( 179A đến 179F)
Gồm hơn 50 câu hỏi ôn cho cả 6 môn học, do Lm. Giuse Dương Vũ làm Giám khảo.
Thời gian thi từ Thứ sáu 27-02-2009 đến hết ngày 05-6-2009
 
Kết quả:      8/57 bỏ thi
                  33/49 đạt,                    tỷ lệ 67,35%
                  16/49 không đạt,            “   32,65%
 
III.                  KẾT QUẢ CUỐI KHÓA:
 
Tổng số học viên đủ điều kiện nhận Giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học lớp Thừa tác viên quản trị mục vụ cấp I là:
          31 người,    gồm:    21 nam và 10 nữ,  thuộc các giáo xứ:
 
- Hạt Bình An (1)        gồm : + Giáo xứ Bình Đông               :           1         
- Hạt Gia Định                        +          “     Chính Lộ               :           1
                        (3)                    +          “     Bình Hòa             :           2
- Hạt Hóc Môn (1)                  +          “      Trung Chánh       :           1
- Hạt Gò Vấp  (1)                   +          “      Bác Ái                  :           1
- Hạt Phú Thọ (1)                 +          “     Hòa Hưng             :           1
- Hạt Phú Nhuận (2)             +          “     Phát Diệm            :           2
- Hạt Tân Định                       +          “     Tân Định             :           2
                        (4)                    +          “      An Phú                :           1
                                                +          “      Bùi Phát             :           1
- Hạt Sài Gòn                         +          “      Bàn Cờ               :           1
                        (2)                    +          “      Vườn Chuối        :           1
- Hạt Tân Sơn Nhì                +          “      Văn Côi               :           1
                        (6)                    +          “       Phú Trung          :           1
                                                +          “       Thiên Ân             :           1         
                                                +          “       Bình Thuận         :           3
- Hạt Thủ Thiêm                    +          “       Tân Lập              :           2
                        (4)                    +          “       Thủ Thiêm          :           1
                                                +          “       Thiên Thần         :           1
- Hạt Xóm Mới                       +          “      Lam Sơn            :           2         
                        (4)                    +          “       Bắc Dũng           :           1
                                                +          “       Thạch Đà           :           1
- Hạt Thủ Đức (1)                 +          “       Tam Hải             :           1
                       
            *Giáo phận Xuân Lộc
- Hạt Tân Mai   (1)                 +          Giáo xứ Tân Lộc        :           1
 
Đây là 31 hoa quả đầu mùa của Khoa Quản trị Mục vụ mà toàn thể giảng viên cũng như học viên của Khoa rất hân hoan xin dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu dấu.               

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top