Họp mặt các ca trưởng hạt Phú Thọ

Họp mặt các ca trưởng hạt Phú Thọ

 

 

 

 

 

Sinh hoạt của Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo Phận TP.HCM: hình ảnh buổi họp mặt các ca trưởng Giáo hạt Phú Thọ ngày 29 tháng 8 năm 2009

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top