Hình ảnh "Bế giảng khoá học Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của giáo hạt Tân Sơn Nhì"

Hình ảnh "Bế giảng khoá học Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của giáo hạt Tân Sơn Nhì"

WGPSG (5.11.2009) - Vào lúc 18g chiều ngày 5.11.2009, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ "Bế giảng khoá học Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của giáo hạt Tân Sơn Nhì" tại giáo xứ Thiên Ân thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Thánh lễ đồng tế do Đức cha Phêrô chủ tế, cùng với cha Chánh xứ Giuse Đoàn Vĩnh Phúc và các cha trong giáo hạt. Mọi thành phần thuộc cộng đoàn Dân Chúa Thiên Ân đã hân hoan vui mừng tham dự Thánh lễ.

Nghe Audio: Phúc Âm + Chia sẻ Lời Chúa

Dưới đây là hình ảnh Thánh lễ "Bế giảng khoá học Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ của giáo hạt Tân Sơn Nhì" tại giáo xứ Thiên Ân.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top