Hạnh Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

Hạnh Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

 

Thánh
Bênađô Vũ Văn Duệ

Linh mục (1755 - 1838)
Ngày tử đạo: 01 tháng 8

Không bao giờ tôi bội phản Chúa tôi.

 

Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ sinh năm 1755 tại Quần Anh, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Quần Phương, Giáo phận Bùi Chu). Năm 1795, thầy Duệ lãnh nhận thiên chức linh mục và nhiệt thành phục vụ tín hữu Giáo phận Đông Đàng Ngoài.

Sau 37 năm tận tụy chu toàn sứ vụ mục tử, vì tuổi già sức yếu ở tuổi 77, Đức cha Delgado - Y chấp nhận cho cha Duệ về hưu dưỡng tại Trung Lễ, thuộc giáo xứ Liên Thủy.

Cha Duệ gia tăng các việc khổ chế: ngủ trên đất và không dùng mùng. Nhiều người ái ngại lo cho tuổi già sức yếu của cha, cha Duệ nói: “Bấy nhiêu hãm mình đã là gì ? Tôi không có cơ hội làm việc lớn, thì tôi chọn lựa một chút khó khăn hy sinh hãm mình vậy thôi”.

Ngày 04/07/1838, một toán lính lục soát căn lều tranh, một giọng nói trong sáng, từ tốn lên tiếng xác minh: “Hãy bắt lấy tôi, chính tôi là đạo trưởng”. Cha già Duệ bị bắt giải về Nam Định khi đã 83 tuổi.  

Tại công đường, quan án nhìn lính dẫn đến một người già nua tuổi tác thì cười, rồi bảo cha bước qua thập giá để được tha về. Cha Duệ cương nghị trả lời: “Xin quan đừng bảo tôi làm thế, không bao giờ tôi bội phản Chúa tôi”. Quan truyền đóng gông cha và cho dẫn về trại giam.

Ngày 12/07/1838, khi hay tin Đức cha Delgado - Y đã lìa thế trong nhà tù nhưng thân thể vẫn bị mang ra pháp trường xử chém, tâm hn cha se tht và thn thc, thm khn xin anh linh vị chủ chăn phù hộ cho mình được vững bước hết con đường khổ nạn. 

Ngày 01/08/1838, trên đường ra pháp trường Bảy Mẫu, binh lính phải cáng cha đến địa điểm chỉ định. Cha xin mấy phút thinh lặng cầu nguyện. Hai cánh tay gầy của cha bị cột vào chiếc cọc chôn sẵn, một nhát gươm chém lìa đầu vị anh hùng đức tin. Thi hài của cha được chôn cất ti pháptrường, sau đó, được các tín hữu cải táng đem về chôn trong thánh đường Lục Thủy.

Linh mục Bênađô Vũ Văn Duệ được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top