Gx. Hoà Hưng: ĐGM Nguyễn Năng dâng lễ Tạ ơn

Gx. Hoà Hưng: ĐGM Nguyễn Năng dâng lễ Tạ ơn

WGPSG -- Vào lúc 9:30 ngày 19-9-2009, Đức Tân Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã dâng Thánh lễ đồng tế Tạ ơn với khoảng 100 linh mục và rất đông giáo dân tại Nhà thờ Hoà Hưng. Giáo xứ Hoà Hưng có thể được coi là 'quê nhà' thứ hai của ĐGM Giuse, sau giáo xứ Bạch Lâm (Xuân Lộc). Thánh lễ Tạ ơn tại 'quê nhà' thân thương này của vị Tân Giám mục cũng là Thánh lễ hiệp thông với ngài của:

- Cộng đoàn giáo xứ Hoà Hưng;

- Anh em lớp Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn năm 1962;

- Anh em xuất thân từ Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt;

- Cộng đoàn linh mục gốc Phát Diệm;

- Thân nhân gia đình của vị Tân Giám mục.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top