Giáo xứ Trung Chánh: Nhà trẻ & dưỡng lão

Giáo xứ Trung Chánh: Nhà trẻ & dưỡng lão

Từ cầu vượt An Sương, theo đường đi Tây Ninh, đến ngã tư Trung Chánh, rẽ phải, ta đến được với cộng đoàn giáo xứ Trung Chánh

Giáo xứ Trung Chánh, với 5778 giáo dân, là một giáo xứ lớn của Giáo hạt Hóc Môn, có những sinh hoạt mục vụ và truyền giáo rất tốt đẹp. Ở đây chỉ muốn giới thiệu hai cơ sở tình thương, được thành lập trong giáo xứ từ năm 1980:

1. Nhà trẻ Bác Ái: chăm sóc cho 140 cháu mồ côi, và một số em tật nguyền(thiểu não).
Nhà trẻ có 3 lớp: Chồi, Lá và lớp Nhà trẻ, chỉ thu lệ phí tượng trưng, còn lại do Cha xứ và giáo xứ cung cấp. Hiện xơ Maria Lê thị Mỹ Nương và các xơ thuộc tu hội Sống Thánh Thể (gp. Phú Cường) điều hành cơ sở này. Các xơ mong có điều kiện mở rộng cơ sở vật chất để đáp ứng số các cháu ngày một tăng.

2. Nhà Dưỡng lão Tình Thương: có cơ sở cạnh giáo xứ, chăm sóc 5 cụ bà neo đơn. Chi phí: giáo xứ đài thọ.

Xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái từ thiện của giáo xứ Trung Chánh.


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top