Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Tổng kết Năm học Giáo lý 2021-2022

Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Tổng kết Năm học Giáo lý 2021-2022

Giáo xứ Thánh Linh: Lễ Tổng kết Năm học Giáo lý 2021-2022

TGPSG -- Lễ Tổng kết năm học Giáo Lý 2021-2022 của Giáo xứ Thánh Linh - Thủ Thiêm đã diễn ra vào lúc 8g - 8g30 Chúa nhật 25.09.2022 tại Thánh đường Giáo xứ.

Tham dự buổi lễ có Cha Chánh xứ Giuse Vũ Minh Thùy, các nữ tu, các phụ huynh, các huynh trưởng - giáo lý viên và hơn 600 thiếu nhi thuộc xứ đoàn Thánh Linh.

Chương trình buổi lễ gồm:

Phần 1: Báo cáo tình hình học tập và các hoạt động

Về nhân lực:

Số lượng thiếu nhi hiện tại là 666 em trong 21 chi đoàn:

- Ngành Chiên Con: 150 em

- Ngành Ấu nhi: 125 em

- Ngành Thiếu (khối Thêm sức): 173 em

- Ngành Nghĩa (khối bao đồng): 180 em

- Ngành Hiệp (khối vào đời): 38 em

Huynh trưởng - Giáo lý viên: 45 anh/chị.

Bên cạnh đó còn có sự cộng tác của 13 nữ tu, 7 thầy tìm hiểu Dòng Phanxicô, và 1 dự tu.

Về các hoạt động giáo lý đặc biệt:

- Các em lớp Rước lễ cuối của năm học này sẽ lãnh nhận Bí tích Giải Tội và Rước lễ lần đầu vào Chúa nhật 23/10/2022.

- Các em lớp Thêm Sức cuối dự kiến sẽ lãnh Bí tích Thêm Sức vào tháng 1/2023.

- Tổ chức tuyên hứa bao đồng trọng thể cho 22 em lớp Hiệp Sĩ 2; và sẽ có 15 em trở thành Giáo lý viên.

Về sinh hoạt ngoại khóa:

- Trại ngành Ấu vào tháng 6 ở Dòng Phanxicô

- Trại ngành Thiếu - Nghĩa - Hiệp vào tháng 7 ở Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý.

- Sinh hoạt ngoại khóa cho các em Hiệp Sĩ ở Dòng Tên vào tháng 8.

Xứ đoàn có 11 anh chị Dự Trưởng tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện của Liên Đoàn. Dự kiến cuối năm các anh chị này sẽ tuyên hứa để trở thành Huynh Trưởng.

Phần 2: Phát thưởng

51 phần thưởng được phát cho 51 thiếu nhi thuộc 17 thi đoàn đã có thành tích xuất sắc trong học tập - mỗi chi đoàn 3 em (hạng 1, hạng 2 và hạng 3).

Phần 3: Nghi thức lên khăn cho các em Ấu 2, Thiếu 2 và Bao Đồng 3

Cha Chánh xứ làm phép khăn và các em thiếu nhi đọc lời tuyên hứa.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 9g sau khi Cha Chánh xứ tuyên bố bế giảng năm học giáo lý 2021-2022 trong tràng pháo tay nồng nhiệt của cả Thánh đường. Sau đó Cha Chánh xứ gửi tới mỗi em một phần bánh.

Maria Nguyễn Ngọc Thủy (TGPSG)

Top