Giáo xứ Phú Bình: Legio Mariae mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25-3-2021

Giáo xứ Phú Bình: Legio Mariae mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25-3-2021

Giáo xứ Phú Bình: Legio Mariae mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25-3-2021

TGPSG-- Legio Mariae Giáo xứ Phú Bình đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Truyền Tin vào lúc 18g thứ năm 25-3-2021. Thánh lễ do Linh mục Gioan B. Trần Văn Trí - Chánh xứ Phú Bình, Linh giám của Legio Mariae Curia Phú Thọ 1 - chủ tế.

Trước thánh lễ, vào khoảng 17g, các hội viên Legio đã tham dự giờ kinh khai mạc, lần hạt Mân Côi và cử hành Nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ của từng hội viên.

Sau khi Linh mục Linh giám ban huấn từ cho các hội viên trong ngày lễ Truyền Tin, ngài cùng tất cả các hội viên đã tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên Vexillum (Hiệu Kỳ của Legio Mariae) và đọc lời dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Tiếp đến, Linh mục Linh Giám đã đọc lời nguyện dâng mình chung cho tất cả hội viên.

Thánh lễ Truyền tin cho Đức Mẹ được cử hành long trọng vào lúc 18g.

Trong bài giảng Tin mừng, Linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn "chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài đã được Đức Maria cưu mang, chào đời và trưởng thành như mọi người chúng ta. Thiên Chúa - Đấng từ trời cao, quyền năng vô cùng, đã hạ mình chia sẻ phận người với tất cả những người thấp hèn, tội lỗi. Biến cố Truyền tin cho Đức Maria đánh dấu một kỷ nguyên cứu độ, kỷ nguyên Thiên Chúa yêu thương con người. Từ lời “xin vâng” đầu tiên khi thiên thần báo tin, Đức Maria đã một lòng trung tín với Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Là hội viên Legio - những đạo binh của Đức Mẹ - chúng ta hãy khiêm tốn phục vụ người khác theo gương của Mẹ Maria qua công tác tông đồ. Chúng ta hãy tập sống “xin vâng” như Mẹ Maria trong cuộc sống hằng ngày để cùng nhau làm sáng danh Chúa, mạnh dạn chống trả mọi cám dỗ của tội lỗi".

Sau bài giảng, thánh lễ tiếp tục với phận Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19 giờ trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa của các hội viên Legio Mariae.

Martino Lê Hoàng Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top