Giáo xứ Cầu Kho: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.09.22

Giáo xứ Cầu Kho: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.09.22

Giáo xứ Cầu Kho: Lễ Đức Mẹ Fatima 13.09.22

TGPSG – “Qua Đức Mẹ, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta theo con đường mang tên Giêsu - Con của Mẹ.”

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima của giáo xứ Cầu Kho đã được cử hành trọng thể lúc 12g trưa thứ Ba 13-9-2022 tại nhà nguyện Thánh Tâm, do cha phó Gioan Baotixita Trần Phước Lộc làm chủ tế với đông đảo giáo dân tham dự. Đây là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, được giữ gìn cho đến ngày hôm nay.

Từ lúc sớm, ban Phục vụ Cung Thánh, ban Cắm hoa của giáo xứ đã chuẩn bị cho Thánh lễ, trang hoàng tượng Đức Mẹ thật là đẹp với dòng suối hoa hồng chảy dài dưới chân Mẹ. Lúc 11g30, ca đoàn Ave cùng với cộng đoàn giáo dân hiệp ý sốt sắng đọc kinh dâng lên Đức Mẹ tràng chuỗi Mân Côi.

Đầu Thánh lễ Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn giáo dân làm mới lại 3 sứ điệp của Đức Mẹ đã dạy là hãy ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm của Đức Mẹ và năng lần hạt Mân Côi để mỗi người được gắn kết hơn với Đức Mẹ Maria, gắn kết với Chúa Giêsu, con của Mẹ.

Trong bài giảng, Cha chủ tế dẫn đưa cộng đoàn chiêm ngắm lại cuộc đời đầy ân sủng của Đức Mẹ, với rất nhiều ơn cao trọng như ơn Vô nhiễm Nguyên tội, ơn làm Mẹ Thiên Chúa, ơn Hồn xác về trời, ơn Trọn đời đồng trinh… Cha nói:

“Thiên Chúa ban ơn cho Mẹ, không chỉ để tôn vinh Mẹ, mà qua Mẹ, ban ơn cho mỗi người chúng ta trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mở đường cho mỗi người chúng ta là con cái của Mẹ cũng được về trời, hưởng hạnh phúc cả hồn lẫn xác như Mẹ.

Qua những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima trên thế giới và cả ở Việt Nam như Đức Mẹ hiện ra ở La Vang (1798), Trà Kiệu (1885), cùng với những phép lạ, sứ điệp Đức Mẹ muốn nói đến một Thiên Chúa luôn theo dõi, quan tâm, đồng hành với con người.  

Qua Đức Mẹ, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta theo con đường mang tên Giêsu - con của Mẹ, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng để dẫn đưa mọi người đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa quan trọng nhất trong mỗi lần Đức Mẹ hiện ra.”

Sau Thánh lễ, rất nhiều giáo dân đã đến bên tượng Mẹ, dâng lên Mẹ những lời kinh, những tâm tình, nỗi lòng của những người con xin Mẹ ban ơn, giữ gìn cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người trên toàn thế giới.

Maria Vũ Tuấn Anh (TGPSG)

Top