Giáo Hạt Xóm Mới tham dự giờ Chầu Thánh Thể toàn cầu (ngày 2-6-2013)

Giáo Hạt Xóm Mới tham dự giờ Chầu Thánh Thể toàn cầu (ngày 2-6-2013)

WGPSG -- “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17).

Hiệp thông cùng Tổng Giáo phận và Hội Thánh toàn cầu, lúc 22g00 ngày 02.6.2013, toàn thể các giáo xứ trong hạt Xóm Mới đã cử hành giờ Chầu Thánh Thể, hiệp nhất với Đức Giáo hoàng Phanxicô và tất cả anh chị em tín hữu Công giáo trên toàn thế giới trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Các giáo xứ đã cử hành giờ Chầu Thánh Thể theo sự hướng dẫn của Tổng Giáo phận với nội dung sau:

- Tuyên xưng niềm tin Thánh Thể.

- Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót.

- Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn hiệp thông trong Hội Thánh.

- Trong Chúa Giêsu Thánh Thể, trở nên khí cụ tình yêu hiệp nhất.

- Cầu nguyện trước Thánh Thể.

Đặc biệt, vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hằng năm, một số giáo xứ tại hạt Xóm Mới đã thay mặt Tổng Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa, đã kết hợp các giờ chầu trong ngày với giờ chầu hiệp thông lúc 22g00.

- Giáo xứ Trung Bắc: Lúc 14g30, cung nghinh Mình Thánh Chúa từ nhà thờ đến cuối giáo khu Đức Mẹ Mân Côi với 3 chặng dừng để giáo dân Chầu Mình Thánh Chúa.

- Giáo xứ Hà Nội: Trước khi kết thúc giờ chầu lúc 22g00, đã cung nghinh Mình Thánh Chúa chung quanh thánh đường.

- Giáo xứ An Nhơn: Kết thúc giờ chầu, cộng đoàn đã rước nến về gia đình của mình.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã cử hành giờ Chầu Thánh Thể vào cùng một thời điểm, đã thúc đẩy mọi người đến nhà thờ để lắng đọng tâm hồn, lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về tình yêu sâu thẳm, bao la của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Đây cũng là cơ hội để bày tỏ và củng cố niềm tin vào Chúa Giêsu đang hiện diện nơi mầu nhiệm Thánh Thể.

Kết thúc giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt này, mọi người thinh lặng ra về, để cảm nghiệm và sống trọn vẹn ý nghĩa của Hội Thánh: Hiệp nhất và Tỉnh thức.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top