Đức Hồng y Bernard Francis Law dâng thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM

Đức Hồng y Bernard Francis Law dâng thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM

WGPSG -- Vào lúc 10h sáng ngày 27 tháng 11 năm 2009, tại Nguyện đường mới (lầu 3) của Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM đã diễn ra một thánh lễ do Đức Hồng y Bernard Law cử hành và 3 linh mục đồng tế.

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ gồm: 20 chủng sinh dự tu khóa 5, và giáo dân.

Dưới đây là hình ảnh Thánh lễ do Đức Hồng y Bernard Law cử hành

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top