ĐHY: Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh

ĐHY: Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh

Bài giảng của Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn trong Lễ Vọng Phục Sinh lúc 21:00 Thứ Bảy 23.4.2011 tại Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn

Mt 28, 1-10

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dừng lại ít phút suy gẫm về Lời Chúa dạy qua đoạn TM theo thánh Mt hôm nay: suy gẫm về ý nghĩa của Lời loan báo Tin Mừng Phục Sinh ; Tin Mừng Phục Sinh là chìa khoá của niềm tin kitô giáo; Tin Mừng Phục Sinh bày tỏ lòng từ bi bao dung vô biên của Thiên Chúa Tình Yêu.

1. Ý nghĩa của Lời loan báo Tin Mừng Phục Sinh:

1.1 "Các bà đừng sợ". Điều đó xác định Tin Mừng Phục Sinh là tin vui, mang lại niềm vui cho mọi người. Vậy khi nào chúng ta lâm cảnh hoảng sợ, hãy nhớ lại ngôi mộ trống.
1.2 Ngôi mộ trống là một sự kiện lịch sử, 1 sự kiện xác minh Đức Giêsu đã sống lại, và đang ở giữa những người tin theo Ngài.
1.3 "Hãy về báo cho anh em của Thầy"... Người tin theo Chúa Phục Sinh, có sứ mạng làm chứng và loan truyền Tin Mừng Chúa Phục Sinh.

2. Tin Mừng Phục Sinh là chìa khoá của niềm tin Kitô giáo, vì 4 lẽ này:

2.1 Tin vào Chúa Phục Sinh mở đường cho chúng ta tin vào mọi lời Chúa đã hứa đối với gia đình nhân loại.
2.2 Chúa Phục Sinh xác minh rõ ràng Ngài không phải là tiên tri giả phỉnh lừa thiên hạ. Ngài không phải chỉ là một lãnh tụ trần thế, song là Con Thiên Chúa hằng sống ngự trị trong Nước vĩnh hằng của Thiên Chúa.
2.3 Chúa Phục Sinh là một bảo chứng cho chân lý nầy : sự chết không phải là một chấm hết, song là cửa ngõ đưa vào cõi sống mới, nơi con người an nghỉ trong ánh sáng bình an và phúc trường sinh.
2. 4 Ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần đã đưa Chúa Giêsu vào cõi sống mới như thế nào, ơn đó cũng được ban cho chúng ta, và giúp chúng ta canh tân đổi mới đời sống, giúp phục hối đời sống tâm linh của chúng ta như vậy.

3. Tin Mừng Phục Sinh bày tỏ lòng từ bi bao dung vô biên của Chúa Phục Sinh:

"Hãy về báo cho anh em của Thầy". Chúa Giêsu vẫn gọi các môn đệ đã phản bội Chúa, bỏ rơi Chúa, "là anh em". Điều đó chứng tỏ thái độ bao dung hỷ xả của Chúa đối với những người trước kia Chúa đã từng coi là bạn hữu, nhưng đã bội bạc đối với Chúa. Giờ đây xem ra tình bằng hữu đối với những người bạn phản bội đã trở nên thân thiết hơn.

Chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và sức mạnh củng cố niềm tin vào Chúa Phục Sinh nơi mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trong giáo phận, giúp cho mọi người chung sức loan truyền Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top