Danh sách Linh mục được thuyên chuyển trong tháng 11.2011

Danh sách Linh mục được thuyên chuyển trong tháng 11.2011

 

 

 

 

 

 

WGPSG – Trong tháng 11/2011, ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục TGP.HCM, đã trao “bài sai” để thuyên chuyển một số linh mục trong Giáo phận như sau:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top